หมอยง เผยผลวิจัย คนไทยฉีดวัคซีน astrazeneca แค่เข็มแรก พบว่าภูมิคุ้มกันพุ่ง

AstraZeneca

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้อธิบายเรื่องการศึกษาวิจัยภูมิต้านทานโควิด-19 ได้โพสในเฟสบุ๊กว่า หลังรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา หนึ่งในวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยนำเข้านั้น หลังฉีดวัคซีน astrazeneca ในคนไทยหลังเข็มแรกเป็นระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 61 คน พบว่าภูมิต้านทานที่ตรวจพบ มีการตอบสนอง ตรวจวัดภูมิต้านทานได้ถึงร้อยละ 96.7 เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อ เป็นระยะเวลา 4- 8 สัปดาห์ตรวจพบได้ร้อยละ 92.4 จากการตรวจสอบของ หมอยง ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ระดับภูมิต้านทานที่พบในเพศหญิงจะให้ระดับภูมิต้านทานที่สูงกว่าเพศชาย บุคคลที่อายุน้อยกว่า 60 ปีจะมีระดับภูมิต้านทานที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขณะนี้กำลังรอวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นกว่านี้และจะมีการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่ 2 อีก 1 ครั้ง และหลังเข็ม 2 แล้ว 1 เดือนภูมิต้านทานน่าจะมีระดับสูงมาก และอยู่นาน จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้มั่นใจได้ว่าแม้จะฉีดวัคซีนAstraZenecaเพียงเข็มเดียว ระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้ก็เป็นที่น่าพอใจ ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อ … Read more