ไอโอซี รับรอง 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ มวยไทย ผ่านเกณฑ์ครบถ้วนแล้ว

ไอโอซี

ในวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิดสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารของ ไอโอซี ได้ให้การอนุมัติรับรอง 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ แล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้น มี สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ที่มีสมาชิก 147 ประเทศ และมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เป็นประธานสหพันธ์ฯ รวมอยู่ด้วย