COVID-19

COVID-19
COVID-19

สถานะการณ์ COVID-19 ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก็สถานะการณ์ของการระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเแต่อย่างใดเลย และในการดเรียนออนไลน์อยู่บ้านแน่นอนว่าไม่เต็มที่เหมือนอยู่โรงเรียน ดังนั้นในการเปิดเรียนครั้งนี้จำเป็นจะต้องเข้มงวดอย่างยิ่งในทุกๆ เรื่อง เน้นปฏิบัติตนตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เว้นระยะห่างของเร่งให้เด็กนักเรียน กำหนดให้เด็กทุกๆ คนต้องสวมหน้ากากอนามัย และ พกเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล และทั้งนี้จะมีผู้ตรวจสอบของแต่ละโรงเรียนว่าทางโรงเรียนนั้นๆ ได้ปฏิบัติตัวตามกระทรวงสาธาณะสุขหรือไม่ ถ้าหากตรวจพบว่าโรงเรียนไหนไม่ปฏิบัติตามเร่งดำเนินการปรับปรุงโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมไปถึงผู้ปกครองอีกด้วย วัคซีน ซิโนแวค

กรุงเทพ COVID-19 เริ่มเข้มงวดโรงงาน แคมป์ ตลาด

งดการเก็บค่าเช่าแผ่งชั่วคราว แต่ผู้ที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดอยู่แล้ว คิดค่าเช่าเพียง 50% เป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน ผู้ขายที่ค้างชำระค่าเช่า ก็ให้งดพักชำระ 5 เดือน ที่สำคัญงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับด้วย สำหรับโรงพยาบาล อนามัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากาอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล ทางกรุงเทพมหานครจะจัดส่งให้ทุกที่เร็วๆ นี้

ทางกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการโควิด -19 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนเท่านั้น เนื่องจากว่าตอนนี้ทุกๆ พื้นที่กลายเป็นสีแดงเกือบจะหมดแล้ว ดังนั้น ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึง 30 มิถุนายน ทางโรงรับจำนวน ได้คิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยลดดอกเบี้ย 0.5 เท่านั้น และวงเงินรับจำนวนสูงสุดอยู๋ที่ 100,000 บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สำหรับแผงค้าแผงเช่าขายของในตลาด 12 แห่ง

เปิดให้ใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ของทุกๆ วัน สถานะการณ์ COVID-19 ในส่วนของสวนสาธารณะ ประชาชนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อนุญาติให้วิ่ง เดิน เพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น กิจกรรมอื่นๆ งดทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการก็ควรจะต้องดูแลตัวเอง ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถ้าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏ สามารถดำเนินการตามกฏหมายได้เลย วัคซีนซิโนแวค

เปิดให้ใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. ของทุกๆ วัน สถานะการณ์ COVID-19 ประชาชนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อนุญาติให้วิ่ง เดิน เพื่อการออกกำลังกายเท่านั้น กิจกรรมอื่นๆ งดทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการก็ควรจะต้องดูแลตัวเอง ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถ้าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏ สามารถดำเนินการตามกฏหมายได้เลย วัคซีนซิโนแวค

มาตราการของแต่ละจังหวัด

เมื่อออกจากบ้าน หรือ เคหะสถาน จำเป็นที่จำต้องสวมหน้ากากาอนามัย ข้อนี้สำคัญมาก , สถานับนเทิง คาราโอเกะ ผับ สถานบันเทิงต่างๆ ปิดทั้งหมด , ไม่อนุญาติให้จัดกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น , ร้านค้าโต้รุ่ง สะดวกซื้อ เปิดได้ เวลา 04.00 -23.00 น. เท่านั้น , อาหารสามารถรับประทานที่ร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น. เท่านั้น , งดจำหน่วยสุราภายในรา้นอาหาร, ศูนย์การค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าด้วย ทั้งนี้จำกัดคนเข้าด้วย , งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ถ้าหากไม่มีเหตุจำเป็น , ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแข่งกีฬา หากจำเป็นสามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ว่าต้องเป้ฯที่แจ้ง และต้องไม่มีผู้ชม วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีจุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งหมด และวัคซีนที่ให้บริการวันนี้ คือ แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย และ โครงการแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,000 ตน แต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นง่ายอย่างที่คิด ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก้ได้มีข่าวออกมาว่า พบผู็ติดเชื้อจำนวน 100 คน แต่ไม่นานนัก ทางศูนย์การค้าก้ได้ออกมาชี้แจงว่า ยอดทั้งหมด 100 คนนั้น ไม่ใช่ติดเชื้อภายในเวลาเดียวกัน แต่ว่าเป็นการนับยอดตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก้ตามทางศูนย์การค้ายังคงทำตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม วัคซีนทางเลือก

ป้องกันตัวเองห่างไกลจาก COVID-19
ป้องกันตัวเองห่างไกลจาก COVID-19

ฉีด ดีกว่า ไม่ฉีด สำหรับการเข้ารับบริการฉีดวัควีนต้องเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแอดอัดที่อาจจะส่งผลให้ติดเชื้อได้ วัคซีนที่จะทำากรฉีด ทางทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเอง ว่าตัวไหนเหมาะสมกับคนไข้มากว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับวัควีนเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดใจว่า รู้สึกหายกังวลใจได้เยอะมากๆ เลยทีเดียว แน่นอนว่าเพียงการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่ได้ช่วยป้องกันเต็ม 100% แต่ว่าการฉีดวัคซีนและการสวมหน้ากากอนามัย ก็จะยิ่งเห็นผลและมีระสิทธิภาพมากว่าอยู่แล้ว

ราชวิทยาลับจุฬาภรณ์ เลื่อนนัดฉีดวัคซีน

คุณสัมพันธ์ โภคบุตร ประชาชน อายุ 64 ปี ได้เล่าว่า ได้ตัดสินใจลงทะเบียนผ่านระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คิดจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมแล้ว แต่ว่าลงไม่สำเร็จ จึงหันมาลงทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แทน แต่ก่อนหน้าที่ประชาชนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียง 3 วันเท่านั้น

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ได้ออกมาประกาศว่า ขอหยุดบริการให้ฉีดวัคซีนก่อน เนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน แต่ผ่านมาประมาณ 2 วันก็ได้ออกมาประกาศว่า ประชาชนที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ารับการฉีดได้เลยทันที

จากการดูภาพรวมแล้วประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือดี ไม่นั่งใกล้กัน ลดระยะห่างตามมาตราการ แต่ว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่ทำการลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว แต่พอจะเข้ารับการฉีดกลับไม่มีข้อมูล ซึ่งเรื่องนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ก็ได้ออกมาอธิบายว่า บางครั้งระบบอาจจะมีความผิดพลาดทำให้รายชื่อตกหล่นได้ ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

สำหรับภาพรวมวันนี้ประชาชนให้ความสนใจมารับบริการ สถานการณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่แออัด ถือว่าเรียบร้อยดี โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรายงานผลการฉีดวัคซีนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ตรงกับวันที่นัดหมายมากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล และยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่า

จะทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่นัดหมายเข้ามาในระบบให้ได้มากที่สุด ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาการขัดข้อง ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ก็จะเลื่อนนัดออกไปให้เป็นอีกวัน ซึ่งข้อมูลในระบบจำนวนผู้นัดต่อวันมากกว่า จำนวนวัคซีนที่จะฉีด จึงขอให้ปรับเพื่อให้สอดคล้อง และ เหมาะสมที่สุด

 COVID-19
COVID-19

สาธารณะสุขเปิดเผย ผลวิจัยพบ 18% ติดเชื้อจากร้านชาบู /หมูกระทะ

ชาบุ 1 คนต่อ 1 โต๊ะ
ชาบุ 1 คนต่อ 1 โต๊ะ

คนที่ประเทศส่วนใหญ่มักจะนิยมชอบทานหมูกะทะชาบู หลังเลิกงาน ดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่างเช่นการกิจหมูกะทะชาบู แต่ควรจะเป็นการซื้อนำกลับไปทานที่ดีจะดีกว่า เพราะเมื่อใดก็ตาม หากไปในพื้นที่คนแอดอัด คนเยอะ โอกาสการติเเชื้อก็สูงมากๆ เช่นกัน รในช่วงนี้การแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง โควิดระลอกที่ 3 นี้ หนักกว่าทุกๆ รอบที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะให้ความร่วมมือ สร้างจิตสำนึกที่ดี หากรู้ตัวว่าไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็ควรจะกักตัวก่อน 14 วัน เพื่อครอบครัว สังคม ปลอดภัย

  • ปัจจัยเสี่ยงสูงที่สุดจากผลการวิจัยพบว่า 42% เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสกับคนที่บ้าน คนในครอบครัว
  • 18% ติดมาจากรา้นชาบู หมูกะทะร้านอาหาร เนื่องจากสถานที่เหล่าคนต่อวันมีจำนวนคนเข้า-ออกมากมาย ซึ่งเราเองไม่สามารถจะทราบได้ว่าคนเหล่านี้ไปไหนมาบ้าง ไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่า เพราะฉะนั้น ร้านอาหารจึงเป็นปังจัยเสี่ยงรองลงมา
  • 12% จากผับหรือร้านเหล้า แต่เนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลออกนโยบายมาให้ร้านทุกแห่งปิดชั่วคราว จึงไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจากผับ/บาร์
  • 1%การรับประทานอาหารที่บ้านกับครอบครัว โดนไม่มีใครออกจากบ้าน แต่เป็นการสั่งอาหารมารับประทาน จะเห็นได้ชัดเจนว่า มีน้อยมากที่จะเสี่ยงติดเชื้อโควิด
  • 29% ที่เหลืออันนี้ไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่ามาจากสาเหตุอะไร

อาการของโรคนี้ก็แล้วแต่รางกายของแต่ละบุคคลด้วย บางรายอาจจะมีไข้ จาม ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ปวดตามเนื้อตามตัว แขนขามีอาการชา ซึ่งถ้าหากมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไปก็จะรีบเดินทางไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อหรือเปล่า บางทีอาจจะเกิดจากสภาพอากาศ หรือ ฝุ่นละอองก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้ามีก็ให้สงสัยไว้ก่อน ป้องกันก่อน จะดีที่สุด กับเราและคนรอบๆ ข้าง ซึ่งก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานะการณ์ อาจจะติดจากที่ทำงาน จากแฟน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความแนะนำ