วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค

วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค
วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค

วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ออกมาเปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ร่วมมือกับ เดอะสตรีท รัชดา และ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ศูนย์การค้า เดอะสตรีทรัชดา ซึ่งคาดว่าเป็น 1 ใน 25 ปรับระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อทำให้มันกระชับ สั้น เหลือเพียงแค่ 3 ขั้นตอน บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

นำระบบ  Hospital Portal มาใช้ยืนยันตัวตน และ บริหารจัดการวัคซีน ซึ่งอาจจะทำให้การเข้ารับวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อลดความแอดอัดที่อาจจะเกิดขึ้น

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ คือ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน ระบบ “ไทยร่วมใจ” ตั้งเป้าหมายไว้วันละ 500 คน วัคซีนที่ใช้ คือ (AstraZeneca) ซึ่งจุดให้บริการจะตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 เปิดให้บริการช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้เดินทางมาดูความพร้อมที่ The Street Ratchada ระบบการให้บริหารมี 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. จุดที่ทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน โดยมีการวัดความดัน และ คัดกรองประวัติผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 

2. จุดที่ทำการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีระบบคิวในการเรียกหมายเลขของผู้รับบริการ  เพื่อลดความแออัด

3. จุดเฝ้าสังเกตอาการเวลา 30 นาที พร้อมทำการหนังสือเพื่อรับรอง มีการนับเวลานับถอยหลังไป 30 นาที ตามหมายเลขคิวของผู้ที่เข้ารับบริการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการจะได้รับเข็มกลัดรุ่น Limited Edition ที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้เตรียมไว้ให้ด้วย วัคซีนซิโนแวค วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค

จังหวัดน่านเร่งฉีดวัคซีน
จังหวัดน่านเร่งฉีดวัคซีน

จังหวัด น่าน เร่งฉีด วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า กับ ซิโนแวค ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังเป็นวันแรก

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลน่าน โดยเป็นวัคซีน“แอสตร้าเซนเนก้า” ซึ่งมีทางแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลน่าน และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน่าน คอยให้การต้อนรับอยู่ กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้วันนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ร่วมด้วย ร่วมไปถึง อสม. กำนัน บุลคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนมากกว่า 1,200 คน โดยแบ่งเวลาดังต่อไปนี้ ช่วงเช้าเวลาตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลาตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น. เป็นต้น วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

พร้อมกันนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า สามารถให้บริการฉัดได้แค่วันละ 1,200 ท่านเท่านั้น ส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว สามารถให้บริการได้วันละ 800 ท่าน และโรงพยาบาลอื่นๆ ไกล้เคียงสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้เพียงวันละ 300 ท่าน

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่าน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้รีบไปลงทะเบียนเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน ซึ่งจะเป็นวัคซีน“แอสตร้าเซนเนก้า” ก็ขอเชิญชวนทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย ป้องกันการเจ็บป่วยหนัก ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่าน ทั้งนี้แล้วจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 วัคซีน จีน

ความแตกต่าง
ความแตกต่าง

โดยสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนต้องนำมาด้วยนั้น มีดังนี้

1. หลักฐานในการนัดหมาย เช่น ใบนัด หรือ ภาพถ่าย

2. บัตรประชาชนผู็ลงทะเบียน

3. ปากกา

พร้อมขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนควรจะพักผ่อนให้เพียงพอ งดทานยาประจำตัว และจำเป็นอย่างยิ่งเลยคืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควรสวมเสื้อแขสั้น เพื่อง่ายต่อการฉีดวัคซีน

และถ้าหากมีคำถามให้รีบปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล ก่อนที่จะเข้าห้องฉีดยา  ทางโรงพยาบาลน่าน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ควรที่จะติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ  โดยสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน หรือการนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ได้ที่โทรศัพท์ 054-719000 กด 0

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านนั้นได้รับการจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca จำนวนทั้งหมด 7,500 โดส โดยในสัปดาห์แรกได้รับจำนวน 3,600 โดส และในสัปดาห์ที่สองจะได้รับอีกจำนวน 3,900 โดส ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำการฉีดวัคซีนให้ผู็ที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมก่อนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เข้าลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง หรือสะดวกที่จะแจ้งโรงพยาบาล อสม. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่านก็ได้ ตามสะดวก

สำหรับสถานการณ์โควิด – 19 ปัจจุบัน จังหวัดน่าน ข้อมูลของ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจริง 6 มิ.ย. 64 เวลา 20.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวน 1 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 124 ราย (123+1) กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐอีก 4 ราย ที่ทำการรักษาหายแล้วสะสมอยู่ที่ 118 ราย  เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 2 ราย

สรุปประสิทธิภาพ ข้อดี – ข้อด้อย ของวัคซีนทั้ง 2 ตัว

เพียงแค่เข็มแรกก็ได้ผลแล้วอยู่ที่ 80-90% แต่ว่าในเข็มที่ 2 อาจจะทิ้งช่วงนานหน่อย แต่รับรองว่าได้ผลเต็มที่ แอสตร้าเซนเนก้า จะเร็วกว่าซิโนแวค คือ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ อาการข้างเคียงที่พบได้มากๆ เลยก็ คือ มีไข้ ปวดตัว ลักษณะคล้ายการเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่ว่าจะหายไว เพียงแค่เวลาใน 1-2 วัน ซึ่งสรุปผลการศึกษา พบว่า จำนวนที่ทำการฉีดไป ทั้งหมด 250 คน ในทุกๆ วัย แทบไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เลย พบเพียงอาการชาที่แขนอยู่จำนวน 1 ราย แต่แค่ครึ่งวันก็หาย

 ส่วนข้อได้เปรียบคือ ซิโนแวค เสร็จเร็ว ฉีด 2 เข็ม ระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน ส่วนแอสตร้าฯ ต้องรอถึง 3 เดือน เพราะว่า เป็นวัคซีนเชื้อตายแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีการที่ใช้ฆ่าไวรัสเหมือนใช้สารเคมีตัวเดียวกับที่ผลิตวัคซีนพิษสุนัขบ้า

บทความแนะนำ