แอสตร้าเซนเนก้า-ซิโนแวก พบกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เกือบ 100%

แอสตร้าเซนเนก้า
แอสตร้าเซนเนก้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโควิด 2 ยี่ห้อ ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า และ ซิโนแวก หลังจากทยอยฉีดให้คนไทย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก ผู้ที่ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูง เพราะฉะนั้น ฉีดดีกว่า ไม่ฉีด

ก่อนหน้านี้ นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ระบุว่า ผลการทดลองทางคลินิกในผู้เข้าร่วมการทดลอง 60,000 คนและข้อมูลการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

ผู้รับวัคซีนสามารถทนต่อผลข้างเคียงของวัคซีนได้ดีและวัคซีนยังช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ในทุกระดับความรุนแรงอีกทั้งวัคซีนป้องกันโควิดชนิดนี้ ยังได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงองค์การอนามัยโลก และการได้รับอนุมัติทะเบียนโดยองค์การอนามัยโลกนี้จะช่วยเร่งการเข้าถึงวัคซีนโดยผ่านกลไกการจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนของโครงการโคแวกซ์สำหรับ 142 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งในกระบวนการผลิตและการจัดส่ง โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพวัคซีนในแต่ละรุ่นการผลิตรวมกันมากกว่า 60 ครั้ง

นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการฉีดวัคซีน และมีการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน แอสตร้าเซนเนก้าได้สร้างเครือข่ายการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตจากทุกแหล่งการผลิตของแอสตร้าเซนเนก้านั้นมีคุณภาพดีสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล วัคซีน

นอกจากนี้ แอสตร้าเซนเนก้ายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัคซีนให้ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศไทย

ขณะที่ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระบุว่า วัคซีนซิโนแวกมีความปลอดภัย มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด 19 มีการใช้ 45 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง อย.ประเมินและขึ้นทะเบียนโดยใช้เกณฑ์ที่ผ่านองค์การอนามัยโลก ซึ่งหากดูผลการประเมินผลการทดลองในคนระยะที่ 3 ในประเทศบราซิล กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตามเกณฑ์ประเมินป้องกันโรคมากกว่า 50% ที่สำคัญคือป้องกันความรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 78% และป้องกันการเสียชีวิต 100% เป็นข้อมูลสำคัญ คือ ป้องกันการเสียชีวิต วัคซีนผลข้างเคียง

แอสตร้าเซนเนก้า
แอสตร้าเซนเนก้า

ปัจจุบัน อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้ว 3 ราย ได้แก่ 1.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 2.วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวก นำเข้า โดยองค์การเภสัชกรรม และ 3.วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด

เลขาธิการ อย. ยืนยันอีกว่า วัคซีนซิโนแวกมีความปลอดภัย มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 มีการใช้ 45 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง อย.ประเมิน และขึ้นทะเบียนโดยใช้เกณฑ์ที่ผ่านองค์การอนามัยโลก หากเราดูผลการประเมินผลการทดลองในคนระยะที่ 3 ในบราซิล กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตามเกณฑ์ประเมินป้องกันโรคมากกว่า 50% ที่สำคัญคือป้องกันความรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 78% และป้องกันการเสียชีวิต 100% เป็นข้อมูลสำคัญ คือ ป้องกันการเสียชีวิต” นพ.ไพศาล กล่าว

นพ.ไพศาล กล่าวตอนท้ายว่า วัคซีนซิโนแวกมีความปลอดภัย มีประสิทธิผลและใช้ได้จริง ขอเชิญชวนทุกคนมาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ให้ครอบครัว ให้สังคมและที่สำคัญคือเพื่อประเทศ ให้เราเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป วัคซีนประเทศไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กสร้างความเข้าใจถึงการฉีดวัคซีนโควิด “แอสตร้าเซนเนก้า” โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยหรืออยู่ในวัยทำงาน ระบุว่า คนกลุ่มดังกล่าวจะมีโอกาสเป็นไข้ ไม่สบายตัว ปวดเมื่อยตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่ มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุหลังฉีดวัควีน

นอกจากนี้ ศ.นพ.ยง ยังเผยถึงผลการศึกษา พบว่า การให้วัคซีนกับกลุ่มที่มีอายุน้อยนั้นมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงมากกว่าผู้สูงอายุและบางคนอาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่พบได้ไม่ตกใจ เพราะอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเพียง 24 ชั่วโมง และส่วนน้อยมากที่จะเกิดอาการนานถึง 2-3 วัน

ที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในผู้สูงวัย เราจึงยังไม่ค่อยเห็นใครบ่นเรื่องไข้หลังฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนหมู่มากที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะในวัยทำงานหรือที่อายุ น้อยกว่า 30 ปี หลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ให้เตรียมยาพาราเซตามอล ไว้ได้เลย เมื่อฉีดแล้วกลับถึงบ้าน กินเลย ก็ไม่ว่ากัน วัคซีนซิโนแวค

แอสตร้าเซนเนก้า
แอสตร้าเซนเนก้า

อินโดนีเซียระงับจ่ายวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของแอลตร้าเซนเนก้าล็อตหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบความปลอดเชื้อและการปนเปื้อนสารพิษของวัคซีนล็อตดังกล่าว ตามหลังการเสียชีวิตของชายวัย 22 ปี หนึ่งวันหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันอาทิตย์ (16 พ.ค.) ล็อต “CTMAV547” ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนจำนวน 448,480 โดส ถูกส่งมาถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนหนึ่งของการส่งมอบวัคซีนมากกว่า 3.85 ล้านโดสผ่านโครงการโคแว็กซ์ (COVAX) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

ฮินดรา อิราวาน ซาตารี ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังวัคซีนบอกว่า การตรวจสอบวัคซีนล็อตดังกล่าวอาจใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ “ถ้ามันพิสูจน์แล้วว่ามันปลอดเชื้อและไม่ปนเปื้อนสารพิษ เราจะกลับมาใช้วัคซีนล็อตนี้อีกครั้ง อย่างเร็วที่สุดที่ผลจะออกมาก็คือภายใน 2 สัปดาห์”

ด้านแอสตร้าเซนเนก้า อินโดนีเซีย ระบุว่า ทางบริษัทเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการระงับใช้วัคซีนชั่วคราว “เรามีค่านิยมร่วมกับรัฐบาลที่ว่า ความปลอดภัยของคนไข้คือเป้าหมายสูงสุด และแอสตร้าเซนเนก้าได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อรวบรวบ วิเคราะห์และรายงานกรณีไม่พึงประสงค์ต่างๆ นานา”

นับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อแล้วราวๆ 1.74 ล้านคน ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 48,093 ราย

รัฐบาลกำลังผลักดันเร่งรัดโครงการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส และข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าจนถึงวันอาทิตย์ (16 พ.ค.) มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบ 9 ล้านคน

บทความแนะนำ