เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา หนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ “วันวิสาขบูชา” ก็คือการเวียนเทียน แต่ปีนี้เป็นอีกปีที่ “กรมศาสนา” ชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยมา “เวียนเทียนออนไลน์” ที่บ้านแทน เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงรุนแรงไม่หยุด จึงไม่แนะนำให้ไปทำบุญ หรือ เวียนเทียนที่วัด แต่แนะนำให้ เวียนเทียนผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และ เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ ตามรูปแบบวิถีใหม่ New Normal อีกหลากหลายช่องทาง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมมาให้ พร้อมรีวิววิธี “เวียนเทียนออนไลน์” ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com มาให้ดูกันด้วย  เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา

1. กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธี “วันวิสาขบูชา” วิถีใหม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมปีนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โดยเชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เรียนรู้ความสำคัญของ “วันวิสาขบูชา” และร่วมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา ตามแนววิถีใหม่ ( New normal ) ในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

2. ชมพิธี “วันวิสาขบูชา” ผ่านทีวี/สื่อออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนพุทธศาสนิกชนสชาวไทย ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่บ้าน ( สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ) ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งจะมีการบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30-21.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา” ผ่านสื่อออนไลน์ Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอน จากพระนักเทศน์ ที่มีชื่อเสียง , ท่องดินแดนพุทธภูมิ , ชมสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา, ร่วมเขียนปณิธานความดี จากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น

3. วิธี “เวียนเทียนออนไลน์” ทำยังไงบ้าง?

นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย ร่วมกัน “เวียนเทียนออนไลน์” ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อรับบุญใน “วันวิสาขบูชา” ง่ายๆ ได้ที่บ้าน ดังนี้

  • กดคลิกไปที่ลิงก์ www. เวียนเทียนออนไลน์ .com คลิกเข้าใช้งาน เลือกว่าจะใช้งานผ่าน Facebook หรือ LINE จากนั้นกดปุ่ม “เริ่ม / Start”
  • เลือกเมนูระหว่าง ” เวียนเทียนคนเดียว ” หรือ เวียนเทียนคู่”” จากนั้นให้เลือก “คาแรกเตอร์”
  • หน้าถัดไปให้ “อัพโหลดใบหน้า” เลือกจากรูปภาพที่มีหรือถ่ายรูปใหม่ก็ได้ แล้วกด “ยืนยัน”
  • จากนั้นให้เลือกสถานที่ ที่จะไปเวียนเทียนออนไลน์ วัดในไทย / สังเวชนียสถาน / วัดต่างประเทศ
  • ถัดมาให้ “ค้นหาชื่อวัด” แล้วคลิกไปที่ชื่อวัดที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นระบบ จะโชว์การเดินทาง
  • มาถึงวัดและเริ่ม “เวียนเทียนออนไลน์” รอบโบสถ์ มีเสียงบทสวดมนต์ให้กล่าวตาม
  • จากนั้นกดเลือก “คำอธิษฐาน” ซึ่งเลือกได้หลายชุด
  • จากนั้นเข้าสู่หน้า “ฟังเทศน์” เพื่อเป็นสิริมงคล

บทสวดมนต์ขณะเวียนเทียนออนไลน์

เวียนเทียนรอบที่ 1 บทสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เวียนเทียน รอบที่ 2 บทสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระธรรม

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ*

*( ห หีบ ในภาษาบาลี ออกเสียงเป็น ฮ นกฮูก )

เวียนเทียนออนไลน์ รอบที่ 3 บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ซึ่งในปี นี้ถือเป็นการครบรอบหนึ่งปี ของการเริ่มต้นโครงการเวียนเทียนออนไลน์ ของทางกลุ่มบริษัท เซิร์ชฯ  ทางบริษัท จึงได้มีการพัฒนาระบบ รูปแบบ และ การออกแบบ ให้มีความเป็นสากลด้วยการมี คำภาษาอังกฤษ อธิบายกำกับในแต่ละ ขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถเลือกเวียนเทียน ที่ วัดไทยในประเทศ และ วัดไทยในต่างประเทศ ที่มีครบทั่วโลก  ที่สำคัญท่านยังสามารถเลือกเวียนเทียนที่สังเวชนียสถาน 4 ที่ ซึ่งถือเป็นสถานสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา เวียนเทียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 นี้ อ่านเพิ่มเติม

บทความแนะนำ