เลื่อนวันเปิดเทอม อีกครั้ง กระทรวงศึกษาธิการห่วงโควิดยังรุนแรง

เลื่อนวันเปิดเทอม
เลื่อนวันเปิดเทอม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีมติ เลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยังไม่ปลอดภัย และควรทิ้งระยะห่างของเวลาเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปอีกสักระยะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เลื่อนเปิดเทอม

อีกทั้งโรคระบาดโควิด-19 ยังอาจมีวิวัฒนาการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่ แม้ได้รับวัคซีนไปแล้ว ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงออกแถลงการณ์เพื่อขอให้ได้พิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อีกครั้ง เพื่อให้มีการ เลื่อนวันเปิดเทอม ออกไปอีกสักระยะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ทางกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เลื่อนวันเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดในบุคลากรทางการศึกษา พร้อมประสานเร่งให้ครูได้ฉีดวัคซีน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศบค.เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ศธ เลื่อนเปิดเทอม

ซึ่ง ศธ.มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียน และ ผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมที่จะเปิดวันที่ 1 มิ.ย.เป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564 พร้อมทั้งได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครู และ บุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรกแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน

โดยยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิ.ย.ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาแห่งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อน

ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 33/2564

โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ข่าว กระทรวง ศึกษาธิการ ล่าสุด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เลื่อนวันเปิดเทอม
เลื่อนวันเปิดเทอม

นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งได้รับการผ่อนปรนให้สามารถเปิดบริการให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เคร่งครัด รัฐมนตรี กระทรวง ศึกษาธิการ ปัจจุบัน

โดยห้ามมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยเด็ดขาด ให้ผู้ประกอบการหมั่นทำความสะอาดพื้นร้านและอุปกรณ์ภายในร้านเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ตรวจเช็กอุณหภูมิพนักงานก่อนเป็นประจำ สำหรับผู้ใช้บริการให้ตรวจวัดอุณหภูมิและแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เข้าใช้บริการในร้าน และให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการให้พ้นระยะการแพร่เชื้อระหว่างกัน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำร้านอาหารเพื่อแบ่งเบาภารกิจของกรุงเทพมหานครทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะที่พักคนงานที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้สำนักงานเขตประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนและกรุงเทพมหานครต่อไป

ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อนสามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และ ออนแอร์เท่านั้น ทั้งนี้ถึงแม้โรงเรียนจะเปิดไม่พร้อมกัน แต่ต้องปิดเทอมพร้อมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อไม่กระทบกับปฏิทินการสอบต่าง

ทั้งนี้ ล่าสุด ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามระดับสถานการณ์ของพื้นที่ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ยังเปิดเรียนที่โรงเรียนไม่ได้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง มี 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และ สุราษฎร์ธานี ให้ใช้อาคารสถานที่ฯ เปิดเรียนได้

รมว.ศธ.กล่าวว่า “โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนที่เหลือ 56 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศบค. อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน

โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ ไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขออนุญาตกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ” รัฐมนตรี ช่วย กระทรวง ศึกษาธิการ คน ปัจจุบัน

บทความแนะนำ