เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปไม่มีกำหนด

เลื่อนการฉีดวัคซีน
เลื่อนการฉีดวัคซีน

เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปไม่มีกำหนด โรงพยาบาลหลายแห่งได้ออกมาประกาศการเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานี้ โดยกำหนดการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด มาดูกันว่าจะมีโรงพยาบาลไหนบ้าง

– โรงพยาบาลในเครือปิยะเวทและบางประกอก

ได้ออกมาโพสต์แจ้งว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนออกไปเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงต้องออกมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้วหมดจำนวน 39,430 คน ได้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลจะกระมายวัคซีนในแต่ละวันได้ไม่มากนักเนื่องจากมีวัคซีนไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการปรับตามสมควร จคงขอให้ประชาชนติตตามข่าวสารการประกาศจากโรงพยาบาลอีกครั้ง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปไม่มีกำหนด

– โรงพยาบาลนครชัยศรี ได้ออกมา ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปไม่มีกำหนด

           ได้ออกมาประกาศเลื่อน ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยได้ระบุใจความดังต่อไปนี้ว่า เนื่องด้วยขณะนี้ทางประเทศไทยนั้นได้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล จึงส่งผลทำให้ทางจังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรวัคซีนที่ได้จำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น จึงมีความจำอย่างยิ่งที่จะต้องยกเลิกการนัดหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนออกไปก่อน จนกว่าจะมีวัคซีนเข้ามาจัดสรรมาเพิ่มเติม และถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรีบดำเนินการแจ้งให้ประชาชนรับทราบทันที

– โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

           ก็ได้ออกมาประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลนั้นได้รับการจัดสรรวัคซีนมาสนจำนวนที่น้อยเกินไปซึ่งไม่เพียงพอต่อประชาชน ดังนั้น ผู้รับบริการที่ทำการจองวัคซีนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้เลยตามปกติ ส่วนผู้รับบริการที่จอง ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทางโรงพยาก็จะต้องขออนุญาติทำการเลื่อนฉีดออกไปก่อน หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มก็จะรีบดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทันที ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี

เลื่อนการฉีดวัคซีน
เลื่อนการฉีดวัคซีน

– ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปไม่มีกำหนด

           เนื่องจากว่าทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับการจัดสรรวัคซีนในจำนวนที่ไม่มากพอ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการนัดเข้ารับการรับวัคซีนของประขาชนที่ได้มีการนัดหมายเข้ามา ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันโปรดติดตามข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

           ได้ออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลัก หรือ (ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทางโรงพยาบาลจึงต้องขออภัย ที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีน ผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมไปถึงสถานศึกษา และ หน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย ส่วนผู้ที่มีปัญหาในการหาสถานที่ลงทะเบียนที่อื่น และ ยังไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังนั้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการจัดสรรหาวัคซีนชนิดอื่นที่มีคุณภาพเพื่อนำมาให้บริการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด ฉีดวัคซีนดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม

– โรงพยาบาลสันป่าตอง

           แจ้งว่า เนื่องในขณะนี้นั้นการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ในระดับประเทศ และ ระดับจังหวัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้ามาจองวัคซีนกับทางโรงพยาบาล ดังนั้นแล้วทางโรงพยาบาลจึงขอเลื่อนการฉีดวัคซีนนั้นออกไปก่อน ถ้าหากมีการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอเข้ามาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

– โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

           แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลก็ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงยืนยันที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ แต่ว่าทั้งนี้ทางภาครัฐได้ขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ที่จะจัดสรรมาให้ทางโรงพยาบาลนั้นออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดใดๆ ถ้าหากมีความคืบหน้าจากภาครัฐ ทางโรงพยาบาล จะรีบแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทันทีทันใด

– โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

           แจ้งว่า ทางราชการได้ขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนตามโครงการลงทะเบียนหมอพร้อม ที่ประชาชนได้มีการลงทะเบียนเอาไว้แล้วเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ถ้าหากทางราชการมีความคืบหน้าใด ๆ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะรีบสื่อสารให้ทราบทันที

– โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

           แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ยังคงให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยกลางในการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามที่ได้ทำการนัดหมายกันไว้ แต่ว่าในขณะนี้วัคซีนโควิด 19 นั้นมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีด จึงจำเป็นต้องเลื่อนการนัดหมายออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด หากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรีบดำเนินการแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทันที

และในขณะที่ในเฟซบุ๊ก Drama-addict ที่ได้แจ้งข่าวและแชร์โพสต์ของหลาย ๆ โรงพยาบาล ในเรื่องของการเลื่อนการฉีดวัคซีน ก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า “พ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ที่ โรงพยาบาล ไหนก็ตาม รบกวนเข้าเพจของ รพ. นั้น เพื่อเช็กข่าวล่าสุดกันด้วยนะครับ”

ทาง สธ.คอนเฟิร์มชัวว์ว่าลงทะเบียนในระบบ ‘หมอพร้อม’ แล้วรับรองว่าจะได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดแน่นอน คาด เริ่ม 7 มิ.ย. นี้

วันที่ 5 มิ.ย. 64 – ทางศูนย์ข้อมูลโรค COVID-19 ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโดย ระบุใจความว่า สธ. ยืนยัน ผู้ที่ทำการจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม

รัยรองว่าท่านจะได้รีบการฉีดวัคซีนตามกำหนดอย่างแน่นอนแน่นอน โดยเริ่มวันที่ 7 มิถุนายน นี้

โดยในขณะนี้ คาดว่าวีคซีนกำลังทยอยจัด ไปยังทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 2 ล้านโดส และ จะทยอยส่งเพิ่มอีกครั้ง ตลอดเดือนมิถุนายน ยืนยันว่าได้ครบทุกจังหวัด

เลื่อนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
เลื่อนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลประกาศชะลอฉีด วัคซีนเนื่องจากจัดสรรมาไม่พอ!

เมื่อวันที่ 5 มิุนายน พ.ศ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ในขณะนี้มีบางโรงพยาบาลที่ได้ออกมาประกาศการชะลอ การฉีดวัคซีนโควิดออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยแจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยในขณะนี้นั้นรอการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดเลยว่าจะได้รับการจัดสรรวันไหน เมื่อไหร่ ทั้งนี้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง 

หนึ่งในนั้น คือ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานี้ว่า เรื่องการรับวัคซีน COVID-19 นั้น ถึงผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงได้ระบุใจความว่า เนื่องจากตอนนี้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 มาในจำนวนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องขอเลื่อนการรับวัคซีนที่ได้มีการนัดหมายกันไว้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เลื่อนออกไปก่อนำม่มีกำหนด 

พร้อมระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่า เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว หรือมีความคืบหน้าใดๆ เพิ่มเติม ก็จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทันที และสำหรับผู้ที่มีนัดหมายไว้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ก็ให้เข้ามารับวัคซีนได้เลยตามปกติ 

ขณะนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ก็ได้ออกมาประกาศด่วนว่า แจ้งถึงผู้รับบริการที่ทำการจองวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ผ่านในระบบหมอพร้อม ที่ได้รับการฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ามารีบฉีดวัคซีนได้ตามปกติที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

แต่สำหรับผู้ที่จองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนไว้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปนั้น ทางโรงพยาบาลขออนุญาติเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ถ้าหากมีความคืบเพิ่มเติม ทางโรงพยาบาลจะรีบทำการแจ้งให้รับทราบโดยทันที หรือท่านใดมีข้องสัยก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-320200 ต่อ 3123 ภายในวันและเวลาราชการ 

เช่นเดียวกันกับทางโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ก็ได้ออกฒษประกาศในทำนองเดียวกันนี้ว่า โรงพยาบาลบ้านโป่งต้องกราบขออภัยเรียนทุกท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.ท่านที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2564 นี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยตามปกติตามวันเวลาเดิม และถ้าหากท่านใดไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

2.ท่านที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โรงพยาบาลต้องขอกราบอภัยที่ต้องชะลอการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ออกไปก่อนไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม และมีจำนวนที่เพียงพอ และจะเร่งการจัดลำดับการเข้ารับฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่นัดไว้ตามลำดับ (คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม)

โรงพยาบาลบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ และ จะพยายามให้ทุกท่านได้รับวัคซีนตามที่ได้รับนัดหมายไว้โดยเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าเรื่องนี้ ทางโรงพยาบาลจะรีบดำเนินการแจ้งให้พี่น้องประชาชนและทุกๆ ท่านทราบโดยเร็วที่สุด

บทความแนะนำ