เราชนะ เช็คสิทธิกดรับเงิน

เราชนะ

ปัจจุบันมี ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดขึ้นมาอีกรอบ ทำให้ประชาชน สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร คนตกงาน ว่างง่าง แท็กซี่ มอไซต์รับจ้าง ผู้ค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์เป็นต้น รวมถึงกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ผ่านมารัฐบาล ได้เปิดเว็บไซต์ สำหรับกลุ่มที่ตกหล่นในรอบที่ผ่านมา เพื่อช่วยเยียวยาประชาชนในยุคโควิด เราชนะ เช็คสิทธิกดรับเงิน

วันนี้กลุ่มพิเศษและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษท่านที่ผ่านการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิวันนี้ท่านได้รับเงินเยียวยาจำนวน 7000 บาท โดยประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน โดยท่านที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดู “ข้อมูลเพิ่มเติม”

“เราชนะ” คืออะไร? ใช้สิทธิ์ที่ไหนได้บ้าง?

คือ มาตรการล่าสุดของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ได้มีโครงการเราชนะรอบใหม่ สำหรับผู้ที่ตกหล่นรอบก่อน  รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท และคาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ราว 31 ล้านคนทั่วประเทศ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ จะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ แต่ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ ตุ๊กๆ คนขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ

“เราชนะ” ต่างกับ “คนละครึ่ง” อย่างไร?

ในปัจจุบันแม้ว่ามาตรการ “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิด-19 เหมือนกัน แต่เราชนะสามารถนำวงเงินมาใช้จ่ายได้เลย ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ มีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่าย ค่าบริการด้านคมนาคมขนส่ง ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า แท็กซี่ ตุ๊กๆ เป็นต้น

โครงการคนละครึ่ง จะได้รับเงินจำนวน 3,500 บาท ตลอดโครงการ ในขณะที่โครงการเราชนะ จะได้รับเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ และใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สินค้าประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล, หวย, บุหรี่, ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถเข้าร่วมได้

ตรวจสอบสิทธิ์-คุณสมบัติ เราชนะ ใครได้บ้าง?

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแบ่งกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

เงื่อนไขการรับเงิน : ไม่ได้รับเป็นรายเดือน แต่จะได้รับเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงินจำนวนเงิน 7,000 บาท

เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 2 : ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง และ ผู้ร่วมโครงการเที่ยวด้วยกัน

ประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้อยู่แล้ว กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติสมควรได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์

– ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัทและพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง)

– ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน

– ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– ไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินรายได้แล้วเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562

– ไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท (พิจารณาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เงื่อนไขการรับเงิน : หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และ ได้รับอนุมัติแล้ว เงินเยียวยา จะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยได้รับเป็นรายสัปดาห์ จนครบวงเงิน 7,000 บาท โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์

เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 3 : ผู้ที่ไม่มีชื่อในระบบ ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อน

ประชาชนกลุ่มนี้ หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ (เหมือนกลุ่มที่ 2) สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ในวันที่ 29 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากเราชนะ

เงื่อนไขการรับเงิน : หลังจากลงทะเบียนแล้ว ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้นำไปจับจ่ายใช้สอย

เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กรณีที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน

ให้ท่านโทรไปที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองจากสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ที่ผ่านมา การลงทะเบียนมาตรการเราชนะ อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ภาครัฐจึงได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยการเปิดให้ประชาชน ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยจะมีผลต่อการใช้รับสิทธิเงินเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งแอพฯเป๋าตัง นั้นเป็นช่องทางสำคัญ ในการใช้จ่ายเงินกับร้านค้า ที่เข้าร่วมมาตรการด้วย ภาครัฐจึงเปิดรับลงทะเบียน สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้ด้วยการนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย สาขาธนาคารออมสิน สาขาธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

บทความแนะนำ