เราชนะเฟส 3 มาดูว่าใครจะได้สิทธิ์บ้าง

เราชนะเฟส 3
เราชนะเฟส 3

เราชนะเฟส 3 มาดูว่าใครจะได้สิทธิ์บ้าง “คนละครึ่งเฟส3” มาดูกันเลยกับคุณสมบัติ 4 ข้อ ถ้ามีถือว่าผ่านเกณฑ์

ใครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง มาตรวจคุณสมบัติการรับสิทธิ ดังนี้

1.ผู้รับสิทธินั้นจำเป็นจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และ เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

2.ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ผู้รับสิทธิจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.รอบนี้ ไม่จำกัดสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 มาแล้ว

วันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เงินจะเข้างวดเเรก เนื่องจากมาตราการเยียวยาโควิดรอบที่ 3 นั่นเอง คาดว่าจะเข้าถึงคนไทยได้ประมาณ 31 ล้านสิทธิ์ จากยอดเดิมคนไทยทั้งหมด 51 ล้านคน เราชนะเพิ่ม 2,000 บาท และ ม.33 เรารักกัน 3

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานั้น หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. นั้น ก็ได้มีความคืบหน้าเรื่องมาตราการเยียวยาโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่ดูเหมมือนจะรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านๆ มา สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะอยู่แล้วนั้น มีอยู่ประมาณ 33 ล้านคน โดยจะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่มเงินเราชนะให้อีกคนละ 2,000 บาท และสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2564 โดย ครม. จะพิจารณาในสัปดาห์หน้าอีกที และกระทรวงแรงงานก็ไม่นิ่งเฉยกำลังดำเนินเรื่องจะนำเสนอ โครงการ ม33 เรารักกัน เพิ่มเงิน 2,000 บาท เช่นกัน

เราชนะเฟส 3
เราชนะเฟส 3

ทั้ง 2 โครงการ เรารักกัน และ เราชนะเฟส 3 มาดูว่าใครจะได้สิทธิ์บ้าง?

  • โครงการ เราชนะ – โครงการ ม33เรารักกัน  เงินจะเข้าวันไหน?

-กำหนดเงินจำนวน 2,000 บาท ประชาชนสามารถเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้าได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

-งวดแรกจะเข้า ในวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท

-งวดที่สองจะเข้า ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท

  • โครงการ ม.33เรารักกัน หรือ สิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินจะเข้าวันไหน?

-งวดแรกจะเข้าวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พศ 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท

-งวดที่สอง จะเข้าวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้เตรียมรองรับคนไทยเพิ่ม 16 ล้านคน เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งของการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง แต่ว่าให้ใช้สิทธิวันละไม่เกิน 150 บาทต่อวันสำหรับ 1 คน ได้คนละ 3,000 บาทโดยรัฐให้ประชาชนใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้น ใน เฟส 1 และ เฟส 2 ยังสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้อีกในเฟสที่ 3 เพราะรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบต่อไป และสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงนั้น จะเป็น E-vocher ได้ส่วนลดสินค้าพิเศษ มากถึง 5,000 – 7,000 บาท ตั้งชื่อว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แต่ว่าจะต้องเลือกเข้าร่วมสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกตัวอย่าง สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนั้น จะไมสามารถเข้าร่วมถือบัตรสวัสดิการแห่งรับได้นั่นเอง ลงทะเบียนเราชนะเฟส 3

เราชนะเฟส 3
เราชนะเฟส 3

รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ เฟสที่ 3 รับไปเลย 3,000 บาท และ โครงการ เราชนะ-ม.33 ได้ 2,000 บาท อัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษาภคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานั้น ไ้ดมีการประชุมหารือกับทาง ครม. สรุปผลการประชุมนั้น เห็นชอบด้วยในมาตราการเยียวยาประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ประกอบด้วย

– โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 โดยจ่ายให้คนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งหมด 31 ล้านคน ถ้าคิดเป็นวงเงินก็จะอยู่ที่ 93,000 ล้านบาท ส่วนระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด เดือน ก.ค – ธ.ค 64 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น มีอยู่ประมาณ 32.9 ล้านคน เลยทีเดียว รัฐบาลจะจ่ายให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ส่วนระยะเวลาการจ่ายนั้น 2 สัปดาห์ ตั้งกรอบวงเงินห้ามเกิน 6.7 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาการใช้สิทธิห้ามเกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนร่วมรับสิทธิกันในเร็วๆ นี้ เราชนะเฟส 3ลงทะเบียนวันไหน

-โครงการ ม.33 เรารักกัน ตั้วกลุ่มเป้าหมายไว้ที่จำนวน 9.27 ล้านคน รัฐบาลเพิ่มวงเงินช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ประกันตน ม.33 จ่ายให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งกรอบวงเงินแล้วห้ามเกิน 18,500 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้สิ้นสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับโครงการ คนละครึ่งเฟสที่ 3 กระทรวงการคลังกำหนดเยียวยาประชาชนคนไทยจำนวน 31 ล้านคน รับยอดเงินคนละ 3,000 บาท โดยจะแบ่งเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์อยู่แล้ว ในเฟส 1 และ เฟสที่ 2 ราวๆ ทั้งหมดจำนวน 15 ล้านคน ที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับเงินไก้เลยโดยอัตโนมัติ และส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนยนั้น อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ในเร็วๆ นี้จำนวน 16 ล้านสิทธิ์

ขณะที่โครงการ เราชนะ , ม.33 เรารักกัน ก็ได้ไปต่อ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับ 2,000 บาทอัตโนมัติคาดจะเริ่มโอนช่วง พ.ค.2564 และใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.2564 นี้

บทความแนะนำ