เมืองไทยประกันภัย ห่วงใยคนไทย แจกฟรี! ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 2 ล้านสิทธิ์ คุ้มครอง 1 แสน เริ่มลงทะเบียน 20 พ.ค. 64

เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด

เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เคียงข้างสังคมไทย ร่วมมอบความห่วงใย ให้คนไทย ผ่านโครงการ “เมืองไทยห่วงใยคุณ” แจกฟรีประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 2,000,000 สิทธิ โดยมอบวงเงิน ความคุ้มครอง 100,000 บาท ในกรณี ภาวะโคม่า ที่ได้รับผลกระทบ จากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 20 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2564

นาง นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผย ว่า “ด้วยความรุนแรงของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะเห็นได้ว่า หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา ที่ตรงจุด คือ การฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรง ของอาการป่วย จากการติดเชื้อ ได้ค่อนข้างมาก เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด

ด้วยเหตุผลนี้ เมืองไทยประกันภัย จึงตัดสินใจเปิดโครงการ “เมืองไทยห่วงใยคุณ” แจกประกัน แพ้วัคซีนโควิด -19 ฟรี ให้แก่ประชาชน จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ ในฐานะ ที่เป็นธุรกิจที่คอยช่วยเหลือ เยียวยา สังคมในยามเกิดภัย เมืองไทยประกันภัย ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งเบา ความกังวลใจ โดยเชื่อว่าโครงการนี้ จะเป็นอีกส่วน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชน ทุกท่าน ร่วมใจกันฉีด วัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และ หวังว่าสถานการณ์ จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน”

นาง นวลพรรณ กล่าว เพิ่มเติม “สำหรับโครงการ ‘เมืองไทยห่วงใยคุณ’ มอบวงเงิน ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ภาวะโคมา (Coma) กรณี ได้รับผลกระทบจาการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุนประกันภัย 100,000 บาท รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 18-99 ปี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ ในประเทศไทย ไม่จำกัด อาชีพ ซึ่งผู้รับสิทธิ์ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยระยะเวลา คุ้มครองภาย ใน 60 วัน นับจากวันที่ เริ่มฉีดวัคซีน จำกัดสิทธิ์ ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม เมืองไทยประกันภัย

-เริ่มล งทะเบียน : 20 พ.ค. 64 ผ่านโครงการ “เมืองไทยห่วงใยคุณ”

-แจกฟรี : ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด-19 2,000,000 สิทธิ์

-มอบวงเงิน ความคุ้มครอง : 100,000 บาท กรณี ภาวะโคม่า ที่ได้รับผลกระทบ จากการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-เริ่มเปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่ 20 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2564

สำหรับโครงการ ‘เมืองไทยห่วงใยคุณ’ มอบวงเงินความคุ้มครองผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-ทุนประกันภัย 100,000 บาท รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 18 ปี – 99 ปี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอาชีพ

-ผู้รับสิทธิ์ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-ระยะเวลา คุ้มครองภายใน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มฉีดวัคซีน จำกัดสิทธิ์ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

-สำหรับประชาชน ที่สนใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครง การสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ https://www.mticonnect.com/landingpage/

-ลงทะเบียน รับสิทธิ์ประกัน แพ้วัคซีนฟรี – เมืองไทยประกันภัย ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 หรือ มีการ – ลงทะเบียน ครบ 2,000,000 สิทธิ์”

-หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ บริษัทฯ จะนำส่งใบรับรองกรมธรรม์ให้ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ

-ทั้งนี้ ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง เป็นไปตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือ Line Official Account : @mtifriend

บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ

-กรุงเทพ ประกันภัย ( 2,000,000 สิทธิ์ )

-ทิพย ประกันภัย ( 2,000,000 สิทธิ์ )

-เมืองไทย ประกันภัย ( 2,000,000 สิทธิ์ )

-วิริยะ ประกันภัย ( 2,000,000 สิทธิ์ )

-สินทรัพย์ ประกันภัย ( 1,000,000 สิทธิ์ )

-สินมั่นคง ประกันภัย ( 1,000,000 สิทธิ์ )

-อาคเนย์ ประกันภัย ( 1,000,000 สิทธิ์ )

-เอเชีย ประกันภัย 1950 ( 1,000,000 สิทธิ์ )

-ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ ( 500,000 สิทธิ์ )

-ฟอลคอน ประกันภัย ( 500,000 สิทธิ์ )

บทความแนะนำ