แพทย์แนะ อาการข้างเคียงหลังฉีด แอสตร้าเซนเนก้า กินพาราเซตามอลได้เลยหลังฉีด

อาการข้างเคียงหลังฉีด
อาการข้างเคียงหลังฉีด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือหมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึง อาการข้างเคียงหลังฉีด และอาการไม่พึงประสงค์ หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ในช่วงต้นของการฉีกวัคซีนโควิดนั้น จะมีการใช้วัคซีนซิโนแวค และผู้สูงอายุใชัวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของอาการข้างเคียงมากนัก แต่ขณะนี้ มีการใช้วัคซีนแอสตร้สเซนเนก้าเป็นหลัก และจะต้องมีการใช้ต่อไปเป็นจำนวนมาก ส่วนวัคซีนซิโนแวคจะเป็นเพียงตัวเสริม

จากการศึกษาข้อมูลของศูนย์ พบว่า วัคซีนทั้ง 2 ชนิด สามารถฉีดได้ในทุกวัย ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่วัคซีนซิโนแวคนั้น จะมี อาการข้างเคียงหลังฉีด น้อยกว่าแอสตร้าเซนเนก้า โดยเฉพาะในเรื่องไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ โดยจะพบในผู้ที่มีอายุน้อย และจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ถ้ามีอาการข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด เมื่อกลับถึงบ้านให้รับประทาน ยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย และสามารถทานได้ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง ซึ่งอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม หากเกิดอาการข้างเคียง เช่น ไข้ขึ้นสูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะรุ่นแรง และรับประทานยาแล้วไม่หาย ก็ควรจะปรึกษาแพทย์อย่างเร็วที่สุด

ในวันที่ 12 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้ทำการโพสข้อความของ นายแพทย์ รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง รก.11 หน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ความจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งอาการไม่พึงประสงค์ วัคซีน Sinovac กับ AstraZeneca ต่างกันชัดเจน แต่ทั้งคู่ มีความปลอดภัย และประสิทธิผล ที่ได้ผลลัพท์เหมือนกันครับ

อาการข้างเคียงหลังฉีด
อาการข้างเคียงหลังฉีด

ในช่วงต้นการฉีดวัคซีนนั้น วัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น Sinovac และในผู้สูงอายุ จะใช้ AstraZeneca ขณะนี้การใช้วัคซีนส่วนใหญ่นั้น จะเป็น AstraZeneca เป็นหลักและ จะต้องมีการใช้ต่อไปอีกเป็นจำนวนมาก ผลการศึกษาของการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ในช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พบว่า

วัคซีน Sinovac มีอาการข้างเคียง น้อยกว่า AstraZeneca โดยเฉพาะในเรื่องของอาการไข้ขึ้น ปวดบริเวรที่ฉีด อาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ หมอรุ่งเรือง กิจผาติ

ส่วนวัคซีน AstraZeneca จะพบว่าอายุน้อย มกากว่าผู้สูงอายุ และผู้หญิงจะมีอาการมากว่าผู้ชาย ซึ่งเมื่อดูอาการหรือ ผลข้างเคียงจากการฉีดเมื่อเปรียบเทียบกับงัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่ม mRNA แล้วไม่ต่างกันเลย วัคซีน Sinovac อาการข้างเคียงดังกล่าวน้อยกว่ามาก หมอรุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะ ท้องเสียอาเจียน ปวดเมื่อนตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้หลังการฉีดวัคซีน ดังนั้น หลังฉีดเมื่อกลับถึงบ้านถ้ามีอาการดังกล่าว ให้รับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยตามตัว และสามารถทานซ้ำได้ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู๋ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ หมอยง

กรณีที่มีอาการมาก เช่นไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และรับประทานยาแล้วไม่หาย ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันที หมอยง

ขอสร้างความเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่เกิดวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่ม virus Vector หรือ mRNA วัคซีนจะมีอาการข้างเคียงได้มากว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาในการวิจัยทางคลินิก เดิมระยะห่างการให้วัคซีน AstraZeneca อยู่ที่ 4 สัปดาห์ เมื่อทำการศึกษาระยะที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 ครั้งห่างกันมากกว่า 6 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ได้ผลภูมิต้านทาน และประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ได้รับห่างกันน้อยกว่า 6 สัปดาห์

การใช้จริงที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงที่มีโรคระบาดมาก และวัคซีนไม่เพียงพอ อังกฤษจึงยืดระยะห่างของการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ออกไป อีกถึง 16 สัปดาห์ เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกให้ได้มากที่สุด และได้ปูพรมฉีดเข็มแรกได้กว้างที่สุดเพื่อระงับการระบาด

ผลการศึกษาใน สก็อตแลนด์ พบว่า การให้ AstraZeneca เพียงเข็มเดียว มีประสิทธิภาพถึง 80% การให้เข็มที่ 2 จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ เห็นว่าเข็ม 2 เพิ่มประสิทธิภาพก็จริง ถ้าเปรียบเทียบกับการปูพรมฉีดเข็มแรกให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยเติมเข็ม 2 น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในการควบคุมการระบาดของโรค astrazeneca side effects

หลักของวัคซีน การทิ้งระยะห่าง ยิ่งห่างนาน ก็จะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่า ดังนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงการระบาดขาขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด จำเป็นที่จะต้องให้ AstraZeneca วัคซีนปูพรมในแนวกว้าง ให้มากที่สุดก่อนต้องระดมทรัพยากรทั้งหมด รวมทั้งวัคซีนมาใช้ในการให้วัคซีนเข็มแรกภายใน 16 สัปดาห์ ประชากรส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็จะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม แล้วค่อยไปเติมเข็มที่ 2 ภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นและอยู่นานขึ้น astrazeneca side effects

หลังมีข้อความถึงผู้บริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอเรียนแจ้งเรื่องการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca รอบวันที่ 14-20 มิถุนายน กรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ทำให้คาดการณ์ได้ว่า กทม. จะไม่มีวัคซีนฉีดให้ตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลยังเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะการถูกนำไปเชื่อมโยงเรื่องของการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรจุดฉีดวัคซีนของกระทรวงต่างๆ

รวมถึงการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ โดยไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจน เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของจำนวนประชากร หรือ 100 ล้านโดส ในปีนี้ จึงยังมีอุปสรรคอยู่มาก astrazeneca คือ

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก แม้กระทรวงสาธารณสุขจะออกมายืนยันว่า การส่งมอบที่ล่าช้าออกไป 2 วันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฉีดวัคซีนในเมืองไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ แต่ก็ต้องจับตา เพราะยังมีหลายโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป เพราะยังไม่มีวัคซีนอยู่ในมือ astrazeneca คือ

บทความแนะนำ