สธ.ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ถูกเลื่อนออกไปนับพันราย

ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข มาตรวจเยียมการ ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม แล้วถูกเลื่อนเป็นเดือนมิถุนายน

โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรเรื้อรังไว้แล้ว 2,000 โดส การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำหรับผู้ที่ของผ่านหมอพร้อมในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงสาธารณะสุขได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไว้แล้ว โดยให้ผู้ที่ถูกเลื่อนการนัดหมายฉีดวัคซีนติดต่อผ่าน โอเปอร์เตอร์ ของแอปพริเคชั่น หมอพร้อม เพื่อรับการนัดหมายฉีดวัคซีน โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายผ่ายทางระบบข้อความ หรือ SMS 7 กลุ่ม เสี่ยง ฉีด วัคซีน ฟรี

ทางด้านนายอนุทิน รัฐมลตรีกระทรวงสาธารณะสุข กับกรุงเทพมหานครนั้น ได้ปรึกษากันว่าจะช่วย ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และอีก 7 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพ “หมอพร้อม” ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้น ที่ได้ถูกเลื่อนออกไปนั้น ให้มาฉีดวัคซีนที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” นี้ก็ถือเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมลตรี ที่มีโครงการให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วย 2 กลุ่มนี้ เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มนี้ได้รับการฉีดจำนวนมากสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มีการลงทะเบียนฉีดทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า “การฉีดวัคซีนในวันแรกให้กับกลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้มารับการฉีดวัคซีนจากกลุ่มดังกล่าวประมาณ 1 พันกว่าคน ซึ่งจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นได่มีการเตรียมการฉีดวัคซีนวันละ 2 พันโดส นัดมาชั่วโมงละ 200 คน เพื่อลดควมแออัดและปัญหาการรอคิวนาน 7 กลุ่ม เสี่ยง ฉีด วัคซีน ฟรี

จากการสอบถามกับทางด้านกลุ่มผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนนั้น พบว่า แต่ละท่านที่ได้รับนั้น มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับวัคซีนช่วยให้มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้กล่าวย้ำอีกว่า นี้เป็นการฉีดให้กับคนที่ถูกเลื่อนนัด และ ผู้ที่ยกเลิกนัดการฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้”

ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
ทางด้าน แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ได้เปิดเผยออกมาว่า การช่วยเหลือในกรณีนี้ เบื้องต้นได้ให้ สิทธิสำหรับกลุ่มของบุคคลที่ถูกเลื่อนนัดเป็นวันละ 2,000 คน/สิทธิ โดยนัดหมายตามวันเวลาส่วนวันแรกของการฉีดวัคซีนได้ทำการนัดหมายกลุ่มดังกล่าวประมาณ 900 คนให้มารับการฉีดวัคซ๊นในช่วงบ่าย เพราะช่วงเช้าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นส่วนมาก จึงนัดหมายกลุ่มที่ถูกเลื่อนมารับการฉีดช่วงบ่ายเพื่อลดความแออัดของการ ฉีดวัคซีน

ทาง อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ได้ระบุว่า กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพริเคชั่น หมอพร้อม ที่ถูกเลื่อนให้มารับการฉีดวัคซีนในเดือน มิถุนายน นั้น ขอให้มาติดต่อกับถามโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะอาจให้กลับมาฉีดตามเดิม ฉีดวัคซีน

หากต้องการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ก็ขอให้โทรมารับการนัดหมายฉีดวัคซีน ผ่านคอลเซนเตอร์ของ หมอพร้อม หรือ โทร 0-2792-2333 และมารับบริการ การฉีดวัคซีน ทางประตูที่ 3 และ 4 ให้นำข้อความ หรือ SMS นัดหมายพร้อมกับยื่นบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้จัดจุด One Stop Service โดยฉีดให้เฉพาะกลุ่มเปราะบาง สำหรับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มารับวัคซีน หากว่าเป็นเข็มที่ 1 ขอให้เข้าประตูที่ 2 ,3 และ 4 ส่วนสำหรับผู้ที่มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ขอให้เข้าประตูที่ 1 เท่านั้น และขอให้มาตามเวลาที่นัดหมาย นำใบหรือข้อความ SMS นัดหมาย มาพร้อมบัตรประชาชนยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนจะนำเข้าไปในแอปพริเคชั่น หมอพร้อม ซึ่งทางศูนย์กลางบางซื่อได้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 20:00 น.

ขณะนี้ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีรายงานว่าได้มีการฉีดไปแล้วทั้ง “ซิโนแวค” และ “แอสตร้าเซนเนก้า” 269,632 โดส หากรวมกับยอดวันที่ 7 มิถุนายนแล้ว จะมียอกประมาณ 2.6 ล้านดาส และหากรวมยอกรวมกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มียอดรวมประมาณ 6.7 ล้านโดส ฉีดวัคซีนประกันสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

สำหรับกรณีการฉีดวัคซีนนั้นเกิดเหตุการณ์ หนุ่มเชียงใหม่ ได้ทำการฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส แล้วตรวจใบรับรองของทางโรงพยาบาล แล้วดันเป็นคนละยี่ห้อกันโดยเข็มแรก เป็น ซิโนแวค แต่เข็มที่สองกับกลาย เป็น แอสตราเซนเนก้า กังวลผลข้ามเคียงที่จะเกิดขึ้นกับตน จึงอยากให้ทาง โรงพยาบาล ช่วยชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวที

ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นกับ นาย อดุลย์ ดวงสร้อย อายุ 51 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ทำอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างภาพของสถานีข่าวชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตัวเองนั้นได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 คนละยี่ห้อกัน จนเกิดความเครียดว่า อาจจะเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายตน ฉีดวัคซีนประกันสังคม

นายอดุลย์ ระบุเอาไว้ว่า “ตนเองนั้นได้ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยเจ้าหน้าที่ก็ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้ หลังจากฉีดไปก็เกิดอาการโรคเกาต์กำเริบขึ้นตนจึงไปหาหมอฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการ ใช้เวลา 2-3 วันจนอาการกลับมาเป็นปกติ ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน

ตนเองไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีอาการง่วงนอนตลอดเวลาแต่ตนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน ตนนำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของทางโรงพยาบาลมาเปิดดู พบว่า ตนเองได้รับวัคซีนต่างชนิดกัน จึงโทรไปสอบถามเพื่อนที่รับการฉีดวัคซีนซึ่งทั้งหมดบอกว่าได้รับได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า”

ทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ หาญไพโรจน์ ได้ออกมาระบุเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่า ตนได้พา นายอดุลย์ ไปดูขั้นตอนการลงทะเบียน ตรวจสอบประวติคนไข้ รวมทั้งขั้นตอนของการฉีดวัคซีนที่มีการแยกห้องของแต่ละยี่ห้อ จะมีเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนที่จะเข้ารับการฉีด ฉีดวัคซีน ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม

แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ ยังกล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่านายอดุลย์ได้รับวัคซีนเป็นซิโนแวคทั้ง 2 โดส แต่ในข้อมูลที่ระบุในใบรับรองนั้นเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลงบันทึกข้อมูลชนิดวัคซีน ทำให้จ้อมูบในใบรับรองนั้นเกิดความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้แก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงระบบ ให้เป็นการยิงบาร์โค้ดแทนการเลือกของเจ้าหน้าที่ เพื่อตัดปัญหาการเลือกช่องรับการฉีดไม่ถูกต้อง

ด้านนายอดุลย์ กล่าวในภายหลังว่า ตนเองรูสึกสบายใจหลังได้รับการชี้แจงจากแพทย์ พร้อมกับฝากทางโรงพยาบาลให้รอบคอบในการบันทึกข้อมูลของทางผู้เข้ารับบริการ เพราะมีผลกระทบมากเหมือนอย่างเช่นตน ฉีดวัคซีน ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม

บทความแนะนำ