ศบค. ประกาศซีล 6 จังหวัด“สีแดงเข้ม” ควบคุมเข้มงวดสูงสุด

ศบค.

ศบค. ประกาศซีล 6 จังหวัด “สีแดงเข้ม” พล.อ.ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ เคาะมติชุดใหญ่ กึ่งล็อกดาวน์ 3 พื้นที่แดงเข้ม-แดง-ส้ม ห้ามพื้นที่ 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมเข้มงวดเดินทางข้ามพื้น-ไฟเขียว มาตรการกลาง สวมแมสก์เมื่อออกนอกเคหสถาน-WFH 14 วัน คุมทั่วประเทศ

วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ครั้งที่ 6/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  นอกจากนี้ ที่ประชุมศบค.ยังมีมติ ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติม.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร

2. ชลบุรี

3. นนทบุรี

4. เชียงใหม่

5. ปทุมธานี

6. สมุทรปราการ

มาตรการสำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมากกว่า 20 คน

2.ร้านจำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

3.สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ ส่วนสนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกให้งดการใช้บริการ

5.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้าน หรือสถานที่ ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

6.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

มาตรการสำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 45 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามจัดกิจกรรม รวมกันมากกว่า 50 คน

2.การจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหาร และเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา เวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น

3.การจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกให้งดการใช้บริการ

5.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

6.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

7.การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค.กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

มาตรการสำหรับ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 26 จังหวัด ดังนี้

1.ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน

2.จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

3.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก งดให้บริการ

5.การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ ศปก.ศบค.กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ให้กระทรวงคมนาคม หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวทางปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.ศบค.กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวลา 00.01 น . ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 14 วัน หรือ วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564

มาตรการควบคุม แบบบูรณาการสำหรับทั่วทุกพื้นที่ /จังหวัด ดังนี้

1.การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออ ยู่ในที่สาธารณะ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พบผู้ไม่กระทำตามมาตรการดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือน และ สั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก็ได้

2.งดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรือ งานรื่นเริง ยกเว้นการจัดตามพิธีตามประเพณีนิยม

3.ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน

4.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ ทำกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บทความแนะนำ