วันสิ่งแวดล้อมโลก เปิดเยี่ยมชม อีโคโทเปียที่สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมมีรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเดือนมิถุนายนจึงเป็นเดือนที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมแคมเปญตามแนวทางรักษ์โลกขึ้นมากมาย สำหรับประเทศไทย มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังหลากหลายองค์กร

รวมทั้งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าที่ยึดมั่นในนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและครอบครัวได้เข้าเยี่ยมชม “Ecotopia” (อีโคโทเปีย) เมืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

ซึ่งริเริ่มสร้างสรรค์โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ที่จับมือกับคอมมูนิตี้กลุ่มคนรักษ์โลกจากหลายหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นพื้นที่ของแหล่งรวมสินค้าอีโค่สำหรับคุณ ครบครันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้น เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าออร์แกนิค เปิดให้ทุกคนเข้ามาค้นพบและเลือกสรรได้ที่อีโคโทเปียได้อย่างครบครัน โดยมีผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมาแรงกว่า 300 แบรนด์พร้อมตอกย้ำวิถีชีวิตแนวใหม่แบบ New Normal

อีกทั้งยังมีสนับสนุนระบบการหมุนเวียนอย่างยั่งยืนมาใช้อีกด้วย (sustainable circular system) ด้วยการนำกากกาแฟจากร้านเครื่องดื่มต่างๆที่อยู่ในศูนย์การค้าฯ รวบรวมนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าที่สุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ดีใจที่มีผู้ประกอบการไทย พี่น้องคนไทยหลายกลุ่ม ให้ความสำคัญกับขยะ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่

จนกระทั่งสามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างน่าใช้ ต้องตาต้องใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัญหาในประเทศไทย คือ ปัญหาขยะ ซึ่งอีโคโทเปียได้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราใส่ใจการอัพไซเคิลหรือการแปรสภาพขยะเหล่านั้นให้กลายมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่ จะได้ผลหลายต่อ สยามดิสคัฟเวอรี่

1.ได้รายได้เพิ่ม

2.เป็นการลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้

3.เป็นการลดการใช้วัตถุดิบทางเคมี อีโคโทเปียสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะช่วยโลกใบนี้ และยิ่งเป็นของคนไทยด้วยยิ่งน่าภูมิใจ

ทั้งนี้ Ecotopia มีโซนไฮไลท์สำคัญ ได้แก่

1.โซน Hygienic รวบรวมสินค้า household ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าทำความสะอาดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง

2.โซน Zero Waste สามารถนำบรรจุภัณฑ์มา Refill เพื่อช่วยลดขยะให้กับโลกได้

3.โซน Green แหล่งรวมต้นไม้ฟอกอากาศ และอุปกรณ์ทำสวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง

4.โซน Healthy โซนของทานเล่นเพื่อสุขภาพที่คัดเลือกวัตถุดิบออร์แกนิคจากธรรมชาติ

5. โซน Beautiful รวมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ สกินแคร์ต่างๆที่หลากหลาย ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ

6.โซน Up-cycled ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมารีไซเคิลใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ UPCYCLING อาทิ เสื้อผลิตจากขวดน้ำดื่มใช้แล้วเฉลี่ย 8 ใบต่อเสื้อหนึ่งตัว, กระเป๋ายางพารา, กระเป๋าผลิตจากถุงปูน, ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากฝาขวดพลาสติก เป็นต้น

7.โซน Stylish รวมแฟชั่นที่ทำมาจากฝ้ายออร์แกนิค, เศษผ้า

8.โซน Kind โซนที่รวมงานฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและชาวบ้านซึ่งแต่ละโซนล้วนถูกออกแบบมาให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างโลกด้วยกันอย่างเป็นมิตร

วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก

นอกจากนี้ Ecotopia ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปสไตล์อีโค่ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเนรมิตขยะเหลือใช้ให้กลายเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์, การสอนทำเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธรรมชาติ, การเรียนรู้สีธรรมชาติจากวัสดุท้องถิ่น, การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร และประสบการณ์การปลูกต้นไม้ด้วยวิถีอินทรีย์ เป็นต้นเพื่อส่งเสริมต่อยอดการสร้างประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 4

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) สถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 โดยระหว่างการจัด “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม” (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 -16 มิถุนายน 2515 ในปีนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ มีผู้สังเกตุการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่

ในการประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ตกลงให้ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือเรียกย่อว่า “ยูเนป” (UNEP : United Nation Environment Programe) ขึ้น

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ในปี 2564 UNEP ได้กำหนดธีมวันสิ่งแวดโลกว่า Ecosystem Restoration (การฟื้นฟูระบบนิเวศ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน หยุด และย้อนกลับความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในทุกทวีปและในทุกมหาสมุทรทั่วโลก เพื่อช่วยยุติความยากจน ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่

ซึ่งจะสำเร็จได้ต่อเมื่อทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งทั่วโลกต่างพากันแสดงกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างความตระหนักและปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงในประเทศไทยที่มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงออกและปลุกกระแสความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ สยาม ดิ ส คั ฟ เว อ รี่

ปีนี้ “ประเทศปากีสถาน” เป็นเจ้าภาพ World Environment Day และการจัดประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ บนเว็ปไซต์ World Environment Day และยูทูป ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย. โดยปากีสถานชูเหตุการณ์สำคัญที่ประเทศตนลงมือทำและต้องการแก้ไขหลายประการ เช่น

ปลูกต้นไม้หลายพันล้านต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ล้านต้นในประเทศ, ลงนามโดยสมัครใจครั้งใหญ่ภายใต้โครงการ Bonn Challenge เพื่อฟื้นฟูพื้นป่าที่ที่เสียหายจากเข้าไปทำกิจกรรมของมนุษย์ หรือป่าที่ถูกถาง ให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์, ประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected Area), สนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้, ออกตราสารหนี้สีเขียว (green bonds) ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งแรกของประเทศ

อีโคโทเปีย เป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างโลกที่ดีไปด้วยกัน “Together, WE co-create a better world” ณ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม หรือสามารถช้อปสินค้าผ่าน lineoa : onesiam เป็นการตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EcotopiaTH

บทความแนะนำ