” วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก

 “ วันงดสูบบุหรี่โลก ” หรือเรียกอีกอย่างว่า World No Tobacco Day ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988

คําขวัญใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในปี พ.ศ 2564 นี้ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดคือ Commit to quit หรือ “มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่” ซึ่งกรมการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียบเรียงมาเป็นคำขวัญของไทยนั่นก็คือ ” เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ ” หรือ I Quit You Can Too

พบว่าในช่วงวิกฤต โควิด – 19 นั้นได้มีการสำรวจพบว่า สถานการณ์ดังกล่าวนี้นั้นสามารถทำให้ชาวอังกฤษสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากถึง 1 ล้านคน หลังจากที่ข่าวทราบว่า การสูบบุหรี่เป็นความเสี่ยงกับปอดมากแค่ไหน  

คนส่วนใหญ่นั้นได้ตระหนักดีว่าบุหรี่ทำลายสุขภาพ ส่งผลกระทบมากมายต่อร่างกาย นึกภาพง่ายๆ บุหรี่จำนวน 1 ม้วน เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และอีก 70 ชนิด เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง นี่ยังไม่รวมสารพิษอับนับร้อยชีวิตที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย

ยังไม่หมดเียงเท่านี้ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ เพียง 1 มวน ยังจะทำให้อายุสั้นลงไปเลยถึง 7 นาที และถ้าหากว่าสูบไปจำนวน 1 ซอง ยิ่งจะทำให้อายุสั้นลงไปอีก 2 ชั่วโมง 20 นาที

โดยข้อมูลจากวารสารจาก American Journal of Preventive Medicine ฉบับของเดือนเมษายน 2564 รายงานผลการติดตามผู้สูบบุหรี่ในจำนวน 2,008 คน ระหว่างปี พ.ศ 2542-2543 และ ปี พ.ศ 2556-2557 ผลปรากฏพบว่า คนที่สูบบุหรี่นั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาเพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสูบน้อยหรือสูบมาก ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันและยิ่งถ้าสูบมากก็จะยิ่งเพิ่มอัตราการเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในคนที่สูบบุหรี่ทุกวันความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนมวนของบุหรี่ที่สูบต่อวัน

และทางออกที่เราจะลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้ลงได้นั้น ข้อมูลจากรายงานนี้ ยังยืนยันได้ว่า วิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือ การเลิกสูบบุหรี่ไปเลยอย่างเด็ดขาด สารนิโคตินคืออะไร

วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก

ผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ” วันงดสูบบุหรี่โลก”

สารต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในบุหรี่ และ ในควันบุหรี่ เมื่อผู้สูบบุหรี่สูดเข้าสู่ร่างกายไปพร้อมๆ กัน จะก่อให้เกิดพิษ ที่ทำให้อันตรายต่อร่างกายซึ่งทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ สารนิโคติน ทําให้หลอดเลือด

ผลกระทบระยะสั้น

 • ในส่วนของประสาทสัมผัส ของการรับรู้เรื่องกลิ่นและเรื่องรส จะมีประสิทธิภาพหรือเรียกง่ายๆ ว่าจะทำหน้าที่ได้ลดลง
 • บางรายอาจจะมีอาการ แสบตา น้ำตาไหล
 • ในสวนของขนอ่อนที่ทำหน้าที่พัดโบก ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในหลอดลมอาจจะเป็นอัมพาต หรือ ทำงานได้ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไป
 • ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และ ในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น
 • หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น และ ความดันโลหิตจะสูงขึ้น
 • อันตรายถึงขั้นมีกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
 • ควันจากการสูบบุหรี่ส่งผลทำให้เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจตามร่างกาย และ มีกลิ่นติดที่เสื้อผ้า
 • คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็น และ บางรายมีกลิ่นปากที่รุนแรงตามมาทำให้ไม่มั่นใจในตัวเอง

ผลกระทบระยะยาว

 • โรคมะเร็งปอด และ มะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกตัวอย่าง เช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งลำคอ มะเร็งหลอดอาหาร และ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และ โรคหัวใจขาดเลือด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ หัวใจวายเฉียบพลันนั่นเอง
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนอื่นๆ ในร่างกายเกิดการตีบตัน และ หลอดเลือดใหญ่ทรวงอก และ ช่องท้องสามารถโป่งพองได้
 • โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลม อักเสบเรื้อรัง
 • เพศชายอาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง เนื่องจากการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็ก ที่ไปเลี้ยงประสาท ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
 • เกิดอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขน และ เลี้ยงขาตีบตัน หากรุนแรงอาจต้องมีการตัดแขนหรือขาทิ้ง นิโคติน อันตราย
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก

” วันงดสูบบุหรี่โลก” เพราะว่าในควันบุหรี่มีสารนิโคติน

สานนิโคตินนี้ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่คร่าชีวิตให้ถึงแก่ความตายได้ และ กลายเป็นปัญหาหลักๆ เลย ในการสูญเสียประชากรของสังคมไป นอกเหนือจากโรคมะเร็งก็ยังมีโรคร้ายอื่นๆ ที่อาจจะตามมามากมาย

โทษของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น

 • ควันบุหรี่มือหนึ่ง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง
 • ควันบุหรี่มือสอง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบได้พ่นออกมาและตัวควันมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบได้สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษตามไปด้วย
 • ควันบุหรี่มือสาม เป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื้อผ้า และ วัตถุอื่นๆ มากมาย ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น

สถานการณ์เลิกบุหรี่กับคนไทย

มาร่วมกันผลักดันคนไทยให้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาในกาสูบบุหรี่และภัยอันตรายในบุหรี่ตั้งแต่เริ่มต้น ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดควันบุหรี่ 

“สสส. ได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการประสานพลังร่วมงานกับภาคีเครือข่ายทุกๆ ภาคส่วน ขับเคลื่อนให้สังคมไทยห่างไกลและปลอดภัยจากควันบุหรี่ โดยสนับสนุนมาตรควบคุมยาสูบในทุกๆ ระดับ ส่งเสริมมาตรการสิ่งแวดล้อมปลอดจากบุหรี่ การรณรงค์ให้ความรู้ แก่สังคม ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมใน การสูบบุหรี่ และเพื่อให้ได้ส่งผลถึงพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ คือ ลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือเพียง 15% ของประชากรทั่วโลก หรือ ว่ามีจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่เกิน 9 ล้านคน ภายในปี 2564 ” รุ่งอรุณ กล่าว


ผลกระทบของบุหรี่ ต่อ ศีรษะและใบหน้า

หู

การสูบบุหรี่จะส่งผลต่อการลดปริมาณออกซิเจนในร่างกายที่จะไปยังโคเคลีย (cochlea) ซึ่งเป็นหูชั้นในรูปหอยโข่ง และบางรายอาจส่งผลให้โคเคลีย เกิดความเสียหายอย่างถาวรจนสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง และรุนแรงไปจนถึงขั้นหูไม่ได้ยินเสียงก็มี

ดวงตา

สารนิโคตินที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในดวงตาของผู้สูบเอง ซึ่งเจ้าตัวสารนิโคตินจะลดการผลิตสารเคมีที่ช่วยให้ดวงตาสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ จากทำให้กลางคืนกลับมองไม่ชัดเหมือนเดิม นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกในตาอีกด้วย และส่งผลต่อการจอประสาทตาอาจจะทำให้จอประสาทตาเสื่อม จนอาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ในที่สุด

ปาก

การสูบบุหรี่ส่งผลต่อปัญหาช่องปากเยอะแยะมากมาย เช่น การเกิดแผลในช่องปาก การมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องปาก โรคเหงือก และ ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ฟันผุมากขึ้นและเร็วขึ้น บางครั้งอาจส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในช่องปากและลำคออีกด้วย

ผิวหนัง

การสูบบุหรี่ส่งผลต่อความชุ่มชื้นในผิวหนัง ส่งผลทำให้ผิวแห้ง ทำให้เกิดริ้วรอยตามมา วมไปถึงรอยแตกลาย และอาจทำให้ผิวคล้ำลงได้ 

บุหรี่กระทบเศรษฐกิจ

ดร.พญ.เริงฤดีปธานวนิช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้กล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดที่มีการศึกษาจากผู้ป่วยโควิด – 19 ทั่วโลก จำนวนกว่าห้าแสนรายพบว่า ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ที่เป็นโควิด-19 เนื่องจากว่ามีภูมิต้านทานที่ต่ำน้อยกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ และตัวบุหรี่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้นสูงถึง 1.55 เท่า ทั้งมีโอกาสป่วยรุนแรงถึงขั้นเข้าห้องไอซียูถึง 1.73 เท่า และมีโอกาสการเสียชีวิตเพิ่มเป็น 1.58 เท่า อีกด้วย เมื่อได้รับวัคซีนแล้วการสูบบุหรี่ก็จะมีประสิทธิภาพลดลง 40% จากปกติ

“แต่ว่ายังมีความเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่นั้นสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งมีการถอดถอนการวิจัยเหล่านี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ”

“ในระดับครัวเรือน สรุปผลการวิจับพบว่า คนที่สูบบุหรี่ รายได้น้อย หรือ ว่ายากจน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องบุหรี่และยาสูบมากถึง 20-40 % ของรายได้ ”

บทความแนะนำ