ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ตามราชกิจจานุเบกษา

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด  ตามราชกิจจานุเบกษา
ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ตามราชกิจจานุเบกษา

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ เกี่ยวกับข้อกำหนดบริการราชการในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25 พ.ศ 2548 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม สาระสำคัญในเรื่อง คือ การล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา ล็อกดาวน์

ในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ยังอยุ๋ในความเสี่ยงสีแดง เพราะเห็นได้จากจำนวนยอดผู้เสียชีวิต และ ผู็ที่ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ในแต่ละวัน แน่นอนว่าแนวโน้มมีแต่เพิ่มขึ้น ถ้าหากไม่เร่งจัดการก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทระทรวงสาธารณะสุข อย่างมาก เช่น บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงเตียงผู้ป่วย

ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกนั้นพบว่า มีผู็ที่ติดเชื้อโควิด -19 กระจายอยู่ทุกๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานตลาด เขตก่อสร้าง และ ที่น่าตกใจที่สุด คือ ตรวจพบกลุ่มติดเชื้อในสถานวงเคราะห์เด็กอ่อน , บ้านพักคนชรา กลุ่มนี่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน โดยผลการตรวจคัดกรองรอบนี้ก็พบชนิดใหม่ขึ้นมาอีก นั่นก็คือ สายพันธุ์เบตา ซึ่งสายพันธ์นี้ส่งผลให้มีความรุนแรงไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากๆ สำหรับพื้นที่เสี่นง คือ 4 ชายแดนจังหวัดภาคใต้ ล็อก ดาวน์ จังหวัด ไหน บ้าง

COVID-19
COVID-19

มาตรการสำคัญ มีทั้งหมด 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด 10 จังหวัดเร่งด่วนในการสกัดกั้น เป็นระยะวเวลา 30 วันเป็นอย่างน้อย เพื่อจำกัด ควบคุมจำนวนการแพร่รัยากที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อาจจะให้ประเมินสถานการณ์ทุกๆ 15 วัน

2.ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณามีคำสั่งปิดแคมป์คนงานทุกประเภท เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาด หยุดงานก่อสร้าง ห้ามเดินทาง และ นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งจุดตรวจตรวจคนเข้า-ออก อีกด้วย

3.โรงงานในเขตพื้นที่ กทม./ปริมณฑล สถานประกอบการ กลุ่มแรงงาน จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการตรววจสอบการปฏิบัติการของผู้ประกอบการ ว่าเป็นไปตามมาตราการการควบคุมโรคหรือไม่ จังหวัด ล็อก ดาวน์ ล่าสุด

4.การควบคุมแบบเร่งด่วน สำหรับในเขตกทม.และ ปริมณฑล นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับที่ 24 แล้ว มีการเพิ่มเติมมาตราการ

4.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล นอกจากข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิ.ย.2564 ให้เพิ่มเติมมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อย 30 วัน 30 วัน เป็นอย่างน้อย

– ร้านจำหน่ายอาหาร หรือ ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดถึง 21.00 น. โดยงดการให้บริการที่ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร โรงมหรสพ และ โรงภาพยนตร์

-สำหรับ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ต้องงดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และ การจัดเลี้ยงต่างๆ

-ห้ามมีการจัดกิจกรรมที่จะต้องมีการรวมกลุ่ม มากกว่า 20 คน ยกเว้น กรณีได้รับอนุญาตจากหน้าที่ หรือ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด  ตามราชกิจจานุเบกษา
ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ตามราชกิจจานุเบกษา

5.การควบคุมการแพร่ระบาดในเขตชุมชน มีเจ้าหน้าที่กวดขันการดำเนินการตามกฎหมาย เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดโรค เมื่อตรวจพบว่ามีการระบาดมากเป็นกลุ่มก้อน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อมีคำสั่งปิดเขตชุมชนหรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อกำกับหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าออกพื้นที่ระบาด จังหวัด ล็อก ดาวน์

6.ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางออกเข้าจากพื้นที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

7.การใช้เส้นทางคมนาคม กำหนดเงื่อนไขการใช้ โดยต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

8.สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนรกระทำผิดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจตราต่างๆ ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน รวมกลุ่ม หรือ อื่นๆ ที่มีการชุมชมคนเกินจำนวนที่ตั้งไว้ หากผู็ฝดฝ่าฝืนเจ้้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฏหมาายได้เลย

9.เพื่อลดการเดินทาง และ การติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมก่อน

10.งดจัดกิจกรรมทางสังคม ในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรือ งานรื่นเริง ในบริเวณเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด

สรุปพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด มีรายละเอียดให้ประชาชนปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด
พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด

1.หยุดการทำงานก่อสร้าง ทั้งหมด 30 วัน เป็นอย่างน้อย และ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว

2.การจำหน่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3.คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่ว่า โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร งดเปิดทุกกรณี

4.ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ต้องงดการจัดประชุม และ การจัดการเลี้ยงต่างๆ

5.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ยกเว้นกรณีที่ไดรับการอนุญาจิจากเจ้าหน้าที่แล้ว หรือ ว่าเป็นพื้นที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6.มีการตรวจตราในเขตของตลาด ชุมชน หรอ ว่าสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคโควิด -19 ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

7.เส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และกรุงเทพ-ปริมณฑล มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้า-ออก อย่างน้อย 30 วัน

8.ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ก่อนไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ งานเลี้ยง อย่างน้อย 30 วัน

คำสั่งทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด พื้นที่ การควบคุมสูงสุด และเข้มงวดมากๆ  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีแดง รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ไก้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. นครปฐม 3. นนทบุรี 4.นราธิวาส 5. ปทุมธานี 6.ปัตตานี 7.ยะลา 8. สงขลา 9. สมุทรปราการ และ 10. จังหวัดสมุทรสาคร

บทความแนะนำ