ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ระลอก 3

ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด
ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด

ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ระลอก 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติเห็นชอบให้ ฉีดวัคซีนซิโนแวค สำหรับคนสูงวัยที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป แต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งได้รับการยืนยันจากประเทศจีนว่า วัคซีนตัวนี้ช่วยในเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และที่สำคัญไปกว่านั้น วัคซีนตัวนี้ยังปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายใดๆ อีกด้วย มตินี้ที่เห็นชอบด้วยเนื่องจากจะลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นั่นเอง จึงอยากให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้เร็วที่สุด ระหว่างรอวัคซีนจากแอสตราเซเนกา ก็จะทยอย ฉีดวัคซีนซิโนแวค ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานอยู่ เพราะนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และสำหรับประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียน หมอพร้อมไปแล้วนั้น จะได้ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า หมอพร้อม

“ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้โปรดมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่นำมาฉีดให้กับคนในประเทศนั้นมีความปลอดภัย เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการและ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก่อนนำมาฉีดให้กับคนในประเทศอยู่แล้ว ทัง้งนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวีคซีน รวมไปถึงมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19  สิ่งที่คำนึงสูงสุดคือความปลอดภัยของประชาชนจากการฉีดวัคซีน” หมอพร้อม

วัคซีนซิโนแวค
วัคซีนซิโนแวค

ฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนซิโนแวค ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน”หมอพร้อม”จะได้แอสตร้าเซนเนก้า

นายแพทย์โสภณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ไ้ดลงทะเบียน หมอพร้อม ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จะได้รับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เพราะวัคซีนตัวนี้เป้นตัวหลักของประเทศไทย วัคซีนชนิดนี้จะมีมากถึง 16 ล้านโดส ในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2564 หมอพร้อม app

หมอพร้อม
หมอพร้อม

คนไทยเรามาเตรียมพร้อมกันเถอะ 1 พ.ค. 2564 เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19 ใน 2 กลุ่ม
“ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

Q: ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้บ้าง?

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคไตวายเรื้อรัง 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวาน ซึ่งทั้ง 7 โรคนี้ จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงทีอาจจะรุนแรงขึ้น และ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19

Q: ในการลงทะเบียนรอบแรกนี้ จะได้ฉีดเมื่อไหร่?

สำหรับรอบผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป และ จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้ง แต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป

Q: วัคซีนตัวใหม่นี้ จะต้องรีบจองรีบจองไหม?

วัคซีนของ AstraZeneca ที่กระทรวงสาธารณะสุขจัดหาไว้ทั้งสิ้น 16 ล้านโดส ในการรับวัคซีนรอบแรกนี้ (มิ.ย. – ก.ค. 64) ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ 16 ล้านคน ได้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 นี้

Q: แล้วรอบของประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไหร่?

ประชาชนทั่วไปนั้น สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเลย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และ จะเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Q: จองคิวรับวัคซีนได้ช่องทางไหนบ้าง?

1. ได้ที่ LINE OA หมอพร้อม 2. จองที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาอยู่ 3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

Q: รายชื่อ ประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จองคิววัคซีน ในรอบแรกนี้มาจากไหนกัน?

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนทั้งหมดนั้น ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาล เอกชนทั่วประเทศไทย โดยโรงพยาบาลนั้นได้คัดกรองจากประวัติการรักษา

Q: หากเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับสิทธิ์จ แต่ว่ารายชื่อตกหล่น จะต้องทำอย่างไร?

หากเป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ แต่พบว่ารายชื่อตกหล่นหายไป ท่านสามารถไปติดต่อหรือแจ้งที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่ หรือว่าหน่วยบริการที่ท่านมีสิทธิรักษาพยาบาล เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบหมอพร้อม

Q: ลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง

ประชาชนสามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้เลยทุกที่โรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภูมิลำเนา หรือ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม

Q: ถ้าหากรับวัคซีนแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก่อน New Normal ได้เลยไหม

เมื่อท่านได้รับวัคซีนครบแล้ว ร่างกายก็จะได้รับการกระตุ้น ระมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากการฉีดวัคซีน ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่ว่ายังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 แต่ว่าอาการจะลดจากการป่วยรุนแรง และ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ จึงขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิม เว้นระยะห่าง รักษาระยะห่าง และ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยเจลแอลกอฮอล ไปจนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุข

ฉีดวัคซีนโควิด-19
ฉีดวัคซีนโควิด-19

“หมอพร้อม” ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4 แสนราย สามารถไปติดต่อ ผ่านรพ.หรือ อสม.ได้โดยตรง

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกมากล่าวถึงการลงทะเบียน “หมอพร้อม” เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 นี้เป็นต้นไป และในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิดนั้น ต้องขออภัยประชาชนที่ในบางช่วงเกิดปัญหาระบบติดขัด หรือ ขัดข้อง เนื่องจากมีคนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจองวัคซีนล่าสุดของวันที่ 2 พ.ค. 2564 มีประชาชนที่จองรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วจำนวน 430,588 ราย โดยแบ่งออกเป็นทาง Line 329,717 ราย ส่วนแอปพลิเคชัน จำนวน 100,871 ราย

“เมื่อมีการมาลงทะเบียนพร้อมๆ เป็นกันจำนวนมาก ก็ทำให้บางช่วงเกิดปัญหา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็กำลังพยายามหาทางแก้ไข ส่วนพี่น้องประชาชนบางท่านที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านไลน์ หรือ แอปพลิเคชัน ก็สามารถสอบถามเข้ามาทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้เลย หรือ ทาง อสม. หรือ แม้แต่สอบทางทางโรงพยาบาลที่ภูมิลำเนา โรวพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หากมีข้อสงสัย เรื่องการใช้ “หมอพร้อม” ประชาชน็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ 02-590-1493 , 02-590-1495 , 02-590-1497 และ 02-590-1206 ได้ตลอด ”

สำหรับการจองสิทธิในฉีดวัคซีนครั้งนี้ กำหนดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเท่านั้น และ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ส่วนประชาชนทั่วที่มีร่างกายปกติแข็งแรงนั้น ให้เริ่มจองวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป แอป หมอพร้อม

บทความแนะนำ