ขอร้องผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านหมอพร้อม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งมี 16 ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน

การลงทะเบียนที่ผ่านมามีจำนวนน้อย 1.7 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของจำนวนทั้งหมด อาจเพราะความกังวลในอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดวัคซีน และปัญหาการเข้าถึงระบบหมอพร้อมผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาจยังช้าอยู่ การให้วัคซีนแก่สองกลุ่มนี้ก่อน เพื่อรักษาและคุ้มครองชีวิต ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยคนกลุ่มอื่น หมอพร้อม

ไม่ว่ากลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มที่ทำงานด่านหน้า หรือกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดที่จำเป็นด้านเศรษฐกิจที่จัดลำดับไว้ โดยการเปิดลงทะเบียนหมอพร้อมในสองกลุ่มนี้ก่อน สัมพันธ์กับจำนวนวัคซีนลอตใหญ่ที่จะได้รับช่วงแรก มิ.ย. และ ก.ค.

ดร.สาธิตกล่าวว่า “อยากสื่อสารและกระตุ้นคนไทยทั้งประเทศว่า ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ ขอให้คนไทยทุกคนช่วยผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ช่วยพา 2 กลุ่มนี้เข้าถึงระบบหมอพร้อมให้เร็วและมากที่สุด โดยลูกหลานอาจช่วยลงทะเบียนให้ผ่านหมอพร้อม หรือแจ้งอสม. รพ.ใกล้บ้าน รพ.สต. ขอให้ช่วยกันเพื่อรักษาคุ้มครองชีวิตคนสองกลุ่มนี้ ส่วนการฉีดกลุ่มอื่นก็เตรียมงานคู่ขนานไป และอาจจะฉีดได้เร็วตามการจัดหาวัคซีนที่ได้มา ทั้งนี้ การมีวัคซีนไม่สำคัญเท่าการได้ฉีด เราต้องช่วยคนในบ้าน พาไปรับลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการฉีดเร็วที่สุด”

ด้าน นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เราจึงให้วัคซีน 2 กลุ่มนี้ก่อน เพราะผลการศึกษาวิจัยวัคซีนทุกชนิดช่วยลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนมาก หมอพร้อม line

มีเตียงรับผู้ป่วยอาการหนัก 956 เตียง ใช้ไป 85% เหลือว่างในโรงพยาบาลภาครัฐ 44 เตียง เอกชน 95 เตียง และจากข้อมูลการฉีดวัคซีนในประเทศอังกฤษ หลังฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 30-40 พบว่าอัตราการป่วย และการเสียชีวิตลดลง สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่เป็นวัคซีนหลักจะเริ่มฉีดวันที่ 7 มิ.ย.นี้ มีรายงาน ว่าสามารถป้องกันการป่วยได้ตั้งแต่ฉีดเข็มแรกร้อยละ 76 และลดการเสียชีวิตร้อยละ 80 ตั้งเป้าหมายเร่งรัดการฉีดเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด

ส่วนทางด้าน ผลข้างเคียงของวัคซีนพบน้อยมาก แต่ประชาชนได้รับข้อมูลด้านนี้มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ และมีระบบดูแลความปลอดภัย สังเกตอาการ 30 นาที หากมีอาการแพ้รุนแรงสามารถดูแลได้ทันท่วงที ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน หมอพร้อม app

ย้ำว่าวัคซีนมีประโยชน์มาก ทั้งลดการนอนโรงพยาบาล ลดการเสียชีวิต รวมทั้ง ยังลดการแพร่กระจายโรคในครอบครัวได้ถึงร้อยละ 50 และเมื่อฉีดได้ครอบคลุมเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตแบบ New normal ขับเคลื่อนประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจต่อไปได้

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนา หรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอป หมอพร้อม

จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีช่องทางการดำเนินงาน ได้แก่
1.ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัย โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน
2.ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC
3.แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

ซึ่งเป็นระบบที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการลงทะเบียน และการให้บริการวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่เป็นจริง แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำเข้าในฐานข้อมูลระบบ BURIRAM IC เพื่อจัดกลุ่มให้บริการตามนโยบาย ลดติดเชื้อลดตายในกลุ่มเสี่ยงให้เหมาะสมกับการป้องกันการระบาดและเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ หมอพร้อมลงทะเบียนยังไง

ทั้งนี้ภายหลังดำเนินการได้มีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์สนใจกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC ณ วันที่ 11 พ.ค.2564 แล้วทั้งสิ้น 360,174 ราย โดยข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป

จึงขอให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-19 ตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 21 พ.ค.2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 พ.ค.2564 ต่อไป

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “หมอพร้อม” ได้ไพสจ์ข้อมูลอัพเดทยอดผู้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 64 มีจำนวนคิวทั้งหมด 2,102,337 คน แบ่งเป็น กทม. 575,950 คน และต่างจังหวัดจำนวน 1,526,387 คน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 100 โรงพยาบาลแรกที่มีจำนวนการจองคิว ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด มากที่สุด 10 อันดับแรกมีดังนี้

1.โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 32,711 คน

2.โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 28,960 คน

3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 26,952 คน

4.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จำนวน 18,022 คน

5.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 17,685 คน

6.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 16,232 คน

7.โรงพยาบาลกรุงเทพ จำนวน 14,416 คน

8.โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 13,865 คน

9.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 11,095 คน

10.โรงพยาบาลสินแพทย์ จำนวน 10,321 คน

บทความแนะนำ