มาดามแป้ง ตอบปัญหาข่าวลือ เกี่ยวกับ สยามไบโอไซเอนซ์

มาดามแป้ง
มาดามแป้ง

หลังจากที่ ‘มาดามแป้ง’ ได้เผยว่า ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ จะคืนเงิน 600 ลบ.แก่รัฐฯโดยซื้อวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ คืนให้  นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ ‘มาดามแป้ง’ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ จำกัด ระบุว่า เป็นเงินทุนสนับสนุน

ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อ 25 ส.ค. 2563 มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,000,000,000 บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดย ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ ได้รับเงินสนับสนุนเงินส่วนนี้ 600 ล้านบาท และอีก 400 ล้านบาท จัดสรรให้จุฬาลงกรณ์ฯ นอกจากนั้น ที่ผ่านมา ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ ยังได้เงินสนับสนุน จากบริษัท เอสซีจี อีก 100 ล้านบาท สยามไบโอไซเอนซ์ ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2552 หรือกว่า 11 ปีมาแล้ว มาดามแป้งคือใคร

ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทแรกในเครือ คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย หลักๆ เป็นการผลิตยา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ต่อมา ได้เปิดบริษัทสำหรับทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ชื่อว่า บริษัท เอเพ็กต์เซล่า จำกัด ต่อมาอีกราว 7 ปี ก็แตกบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอบินิส จำกัด เป็นการร่วมมือกับ CIMAB รัฐวิสาหกิจยาของสหรัฐ เพื่อวิจัย พัฒนาและส่งออกยาชีววัตถุ โดยเฉพาะโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ตเงิน เป็นต้น อีกบริษัท คือ บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด จะมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีวเวชสำอาง สยามไบโอไซ

สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทฯผลิต ได้แก่ ยารักษาโรคชีววัตถุ อาทิ ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเรื้อรัง และยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยยาทั้ง 2 ตัว ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง สามารถบำบัดรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างชาติ ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืนและด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก ของโรงงาน

บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/S GMP, ISO9001, ISO17025 และ ISO13485  อีกทั้งได้รับ ความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาและชุดตรวจโรค ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีน โดยยึดนโยบายไม่กำไร ไม่ขาดทุน หรือ no profit, no loss ในช่วงที่มีการระบาดนี้

ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของ ‘แอสตร้าเซเนก้า’ ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท ยังได้ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR  เป็นการตรวจเชื้ออย่างรวดเร็วเพื่อลดการแพร่เชื้อ สยามไบโอเทค

ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตได้ตามมาตรการฐานขององค์การอนามัยโลก โดยมีการส่งมอบไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ

กรณีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิดไม่ทันตามกำหนด และเรื่องการรองรับมาตรฐานนั้น น.ส.นวลพรรณ ชี้แจงว่า สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นผู้รับจ้างผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นหนึ่งสัญญา ส่วนสัญญาที่รัฐบาลไทยมีต่อแอสตร้าเซนเนก้า เป็นอีกสัญญาหนึ่ง เมื่อวานนี้มีคำตอบว่า สยามไบโอไซเอนซ์ ได้ผลิตส่งมอบล็อตแรกจำนวน 1.8 ล้านโดส สยามไบโอไซน์

มาดามแป้ง
มาดามแป้ง

ทาง “มาดามแป้ง” น.ส.นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ให้สัมภาษณ์สดทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 เช้าวันนี้ 3 มิ.ย. 2564 กรณีการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า astrazeneca ว่า “ขอย้ำว่า วัคซีนที่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองในประเทศไทยและต่างประประเทศ ทั้งในห้องปฎิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขอยืนยันว่า วัคซีนที่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตมีมาตรฐานเดียวกันกับที่ผลิตฐานอื่นๆใช้ทั่วโลก มาตรฐานเดียวกับออสเตรเลียและเกาหลีใต้ นี่คือความสบายใจของมาตรฐานของวัคซีน”

ประเด็นของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ถามว่าข่าวลือผลิตวัคซีนแล้วไม่ผ่านต้องผลิตใหม่ “มาดามแป้ง” ตอบว่า เป็นเฟคนิวส์ เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริง นวลพรรณขอเปิดใจว่า ประเด็นนี้ประชาชนก็สับสน หลายๆคนก็สับสน ซึ่งสยามไบโอไซเอนซ์ได้ผลิตจัดส่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา ที่มีกับแอสต้าเซนเนก้า เราเป็นผู้รับจ้าง ลงนามเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2563 ใช้เวลาผลิต 6 เดือน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และระยะเวลา 6 เดือน ใกล้เคียงกับฐานผลิตอื่นๆ และส่งมอบได้ตรงตามเวลา ในสัญญระบุว่าล็อตแรกภายในเดือนมิ.ย. ซึ่งการส่งม็อบวัคซีนเมื่อวานน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ย้ำว่าข่าวลือมากมายว่า ผลิตวัคซีนไม่ได้มาตรฐาน ผลิตไม่ทันเวลาตามสัญญาแอสตร้าฯ อันนี้ไม่ใช่แน่นอน เราได้บรรลุผ่านแล้วอย่างแน่นอน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และดีใจที่ 1.8 ล้านโดส ได้ถูกส่งมอบให้รัฐบาลไทยแล้ว กรณีการเลือกสยามไบโอไซเอนซ์ มันเหมือนการแทงม้าตัวเดียวหรือไม่ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์

ทาง มาดามแป้ง ตอบว่า รัฐบาลควรมีการสั่งซื้อวัคซีนในหลายทางเลือกให้กับประชาชน เพราะเป็นเรื่องสุขภาพและชีวิตประชาชน ไม่ก้าวล่วงรัฐบาล แต่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตแอสตร้าฯถูกมองเป็นเหมือนแทงม้าตัวเดียว จริงๆแล้วเราเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งขอย้ำว่าประชาชนควรมีทางเลือก

บทความแนะนำ