ผู้ติดเชื้อวันนี้

ผู้ติดเชื้อวันนี้
ผู้ติดเชื้อวันนี้

ผู้ติดเชื้อวันนี้ วันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ผลการสำรวจพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,473 ราย และเสียชีวิตมากถึง 35 ราย

เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนทั่วไปในกลุ่มอายุ 18 – 59 ปี 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลการตรวจ COVID-19 ของรัฐบาล และ ศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า ข้อมูลเบื้องต้นจากสถานการณ์ โควิด-19 ตอนนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน พบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 2,473 ราย โดยเป็นผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ 1,793 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน 680 ราย หายป่วยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วจำนวน 2,718 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ทั้งหมดนี้ประมาณ 84,692 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 35 ราย ผู้ติดเชื้อวันนี้แต่ละจังหวัด

ผู้ติดเชื้อวันนี้
ผู้ติดเชื้อวันนี้

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สรุปยอดผู้ป่วย สะสมจนถึงวันนี้มีจำนวนทั้งหมดจำนวน 113,555 ราย และ มีผู้เสียชีวิตสะสม 649 คน

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนนั้น ทางกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ขึ้นไป สามารถที่จะเตรียมตัวลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อยากฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยด้วยตัวเอง 3 ช่องทาง ดังนี้ ได้แก่

1. อสม./รพ.สต./รพ. หรือ โรงพยาบาบใกล้บ้านที่มีสิทธิ

2. LINE & APP หมอพร้อม

3. ช่องทางอื่น ๆ Walk-in ตามประกาศของจังหวัดนั้นๆ

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ 2 รูปแบบ

คือ การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อที่จะไม่ให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 มิ.ย. 64 นี้

สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบ Online นั้น ได้เปิดใช้งานเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 นี้ เป็นต้นไป

ส่วนการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ ในรูปแบบ Offline จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ ผู้ปกครองเป็นหลัก ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ติดเชื้อวันนี้ เชียงใหม่

ผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิต

สรุปยอดผู้ป่วยรายใหม่ – เสียชีวิต

1 พ.ค. 64 – 1,891 คน ตาย 21 คน
2 พ.ค. 64 – 1,940 คน ตาย 21 คน
3 พ.ค. 64 – 2,041 คน ตาย 31 คน
4 พ.ค. 64 – 1,763 ราย ตาย 27 คน
5 พ.ค. 64 – 2,112 ราย ตาย 15 คน
6 พ.ค. 64 – 1,911 ราย ตาย 18 คน
7 พ.ค. 64 – 2,044 ราย ตาย 27 คน
8 พ.ค. 64 – 2,419 ราย ตาย 19 คน
9 พ.ค.64- 2,101 ราย ตาย 17 คน
10 พ.ค.64-1,630 ราย ตาย 22 คน
11พ.ค.64- 1,919 ราย ตาย 31 คน
12 พ.ค.64-1,983 ราย ตาย 34 คน
13 พ.ค.64 -4,887 ราย ตาย 32 คน
14 พ.ค.64 -2,256 ราย ตาย 30 คน
15 พ.ค.64- 3,095 ราย ตาย 17 คน
16 พ.ค.64-2,302 ราย ตาย 24 คน
17 พ.ค.64-9,635 รายตาย 25 คน
18 พ.ค.64- 2,473 ราย ตาย 35 คน

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เมื่อเวลา 08.00 น.  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประจำวันนั้น เบื้องต้นสำรวจพบว่า วันนี้พบว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมทั้งหมด 2,473 ราย โดยจำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,793 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน 680 ราย หายป่วยเป็นปกติแล้วกลับบ้านจำนวน 2,718 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 42,492 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดจำนวน 84,692 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมมี 35 ราย ทั้งนี้ รายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมดนี้ ทาง ศบค. จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง เวลาประมาณ 12.30 น. ผู้ติดเชื้อวันนี้ ขอนแก่น

บทความแนะนำ