ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด

วัคซีนโควิด
วัคซีนโควิด

ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล รายงานว่า กระทรวง อว. และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกติดตาม และ ประมวลผลจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนของประเทศไทย และ ทุกทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยข้อสรุปของข้อมูลถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ผลของประเทศไทยนั้น ได้ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวนทั้งหมด 1,898,454 โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 1,365,992 คน หรือ เท่ากับ 2.06% ของประชากรไทยทั้งหมด และ ฉีดครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 532,462 คน หรือเท่ากับ 0.80% ของประชากรไทยทั้งหมด ฉีดวัคซีน ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม

เมื่อวิเคราะห์เป็นรายจังหวัดนั้น ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งหมด 15 จังหวัด ที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2% ของประชากร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดตาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดจังหวัดชลบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง

โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนประชากร 173,319 คน ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม คิดเป็น 29.57% ของประชากร ทั้งหมด และส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้น มีจำนวน 101,001 คน ที่ได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม คิดเป็น 24.37% ของประชากรทั้งหมด

สำหรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จังหวัดภูเก็ตมีจำนวน 94,231 คน ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว คิดเป็น 22.74% ของประชากร และในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 105,418 คน ที่ได้รับวัคซีน แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม คิดเป็น 17.98% ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้นั้นมีความปลอดภัยอย่างสูง โดยไม่มีผลรายงาน เกี่ยวกับผลข้างเคียงในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 1,693,234 ราย ฉีดวัคซีน 2 เดือน ผลข้างเคียง

วัคซีนโควิด
วัคซีนโควิด

16 ข้อเท็จจริง ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด

สำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนั้น ปัจจัยสำคัญของการ ที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นทุกวัน และ ยังไม่มีใครรู้เลย ว่าจะจบลงเมื่อใด ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการจัดแผนจัดหา “วัคซีน”  ทั้งใน ระยะยาว และ ในระยะฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 โดยที่ผ่านมานั้น เราได้เร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด รวมๆ เกือบ 2 ล้านโดสแล้ว โดยระดมฉีดวันให้กับประชาชนวันละหลายหมื่นโดส และ จากมาตรการจัดหาวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาลนั้น ทำให้ได้วัคซีนมาเพิ่ม ในเดือนนี้ อีก 3.5 ล้านโดส 

และในทั้งนี้ หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ก็ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ได้รู้และได้ทราบถึงผลข้างเคียงในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมั่นใจในวัคซีน โดยทางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี , ศิริราช ,และ จุฬาฯ ได้เผยถึง 16 ข้อเท็จจริง เรื่องของวัคซีนโควิด หลังมีคำถามขึ้นมากมายในสังคม เพื่อให้เกิดความกระจ่างขึ้นกว่าเดิม ฉีดวัคซีน 4 ขวบ ผลข้างเคียง

วัคซีนโควิด
วัคซีนโควิด

1.เขาว่าฉีดแล้วเขาจะตาย
คำตอบ : จำนวนประชากรในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมดจำนวน 1.7 ล้านคน ที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้ว และผลการสำรวจนั้น ยังไม่มีคนตาย แต่ว่ามีคนตายจากโรคโควิดทุกวัน 

2.จะฉีด ไม่ฉีด หรือ รอ ดีกว่า 
คำตอบ : คือ ฉีดเลยดีกว่า เพราะฉีดแล้วมีโอกาสที่จะติดโควิด-19 ลดลงครึ่งหนึ่งเลยทันที และ ตัววัคซีนจะช่วยป้องกันคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกัน

3.สรุป วัคซีนยี่ห้อไหนดีกว่ากัน
คำตอบ : วัคซีนทุกๆ ยี่ห้อนั้น มีประสิทธิภาพ ในภาพร่วมแล้วนั้นไม่ต่างกันเลย เหตุผลที่จะต้องมีหลายๆ ยี่ห้อไม่ใช่เพื่อแข่งขันกัน แต่ก็เพื่อช่วยกันระดมฉีดวัคซีน ให้ทุกตัวที่มีให้มีการครอบคลุมประชากรมากที่สุด ประเทศ อิสราเอล อเมริกา อังกฤษ จีน ก็ใช้วัคซีนต่างชนิดกัน แต่ก็สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้เหมือนกัน

4.วัคซีนสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้จริงไหม ?
คำตอบ : ได้อย่างแน่นอน แต่ว่าไวรัสกลายพันธุ์บางตัวนั้น ก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง  แต่ลดลงแปลว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่นะ

5.หากฉีดวัคซีน เข็ม 1 กับ เข็ม 2 คนละยี่ห้อจะเป็นผลเสียหรืออันตรายอะไรไหม ?
คำตอบ : สามารถที่จะทำได้แต่หมอเองไม่แนะนำ ยกเว้นกรณีที่หมอเห็นว่าจำเป็น ตอนนี้เมื่อฉีดเข็มแรก ไปเรียบร้อยแล้วระบบจะจองเวลา/สถานที่ แต่ว่าสำหรับฉีดเข็มที่ 2 ให้ทันที ยิ่งเปลี่ยนจะยิ่งทำให้ช้า 

6.โอกาสการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ 
คำตอบ : สถานการณ์ตอนนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า การระบาดสถาการณ์โควิด สามารถเกิดได้ทุกชุมชน ถ้าไม่อยากเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ก็ต้องรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.เมื่อไหร่เหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
คำตอบ : ยิ่งถ้าฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมากเท่าไหร่ ยิ่งจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็ว เราต้องฉีด 100 ล้านโดส และถ้าได้วันละ 3 แสน ต้องใช้เวลานานถึง 10 เดือนถ้าจะปลดล็อกภายในสิ้นปีก็จะต้องร่วมมือกันฉีดให้เร็วกว่า

8.บุคลากรทางการแพทย์ และ หมอพร้อมแค่ไหน
คำตอบ : ทางทีมหมอพร้อมแล้ว ในเดือน มิถุนายนนี้ ถ้าวัคซีนพร้อม คนรับวัคซีนก็พร้อมฉีดได้ทันที
 

9.ผลข้างเคียงอาการจะเป็นอย่างไร
คำตอบ : ผลข้างเคียงที่เป็นอาการแพ้เลยจริงๆ มีแค่เพียง 1 ในจำนวนแสนคน ส่วน มีอาการ ไข้ต่ำ ปวด เนื้อตัว มีอาการบวม แดง ร้อน มีรายงานว่า ไม่ถึง 10% ถ้ามีไข้ถือว่าเป็นอาการปกติ แสดงว่าร่างกายเรานั้นมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีน ซึ่ง อายุน้อยและเพศหญิงจะมีโอกาสเป็นมากกว่า

10.ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงหรือไม่
คำตอบ : การฉีดไม่ได้เพิ่มปรากฎการณ์การเกิดลิ่มเลือดทั่วไป แต่ว่าจะเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษที่พบน้อยมากและยังไม่พบในประชากรคนไทย และสามารถรักษาได้ แต่ถ้าหากติดโควิดแล้ว มีโอกาสเกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันมีมากกว่า

11.ผู้ที่ฉัดวัคซีนไปแล้วจะมีอาการชาครึ่งตัวหลังฉีดไหม
คำตอบ : อาการชา หรือ อ่อนแรงครึ่งตัวนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นเพียงอาการชั่วคราว ที่อาจเกิดจากร่างกายยังไม่พร้อม อ่อนเพลีย หรือ วิตกกังวล หวาดกลัว  ซึ่งอาการนี้จะหายเป็นปกติได้ภายใน 1-3 วัน หรือ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ แน่นอน

12.ต่างวัยจะมีผลข้างเคียง ต่างกันไหม
คำตอบ : ต่างอย่างแน่นอน อายุน้อย หรือ เพศหญิง มักจะพบอาการมากกว่ากรณีผู้สูงอายุ และ มีโรคประจำตัว ไม่ได้ทำให้มีผลข้างเคียงอะไรมากขึ้น แต่ถ้าติดอาการจะรุนแรงขึ้นกว่าคนปกติ ดังนั้นต้องรีบมาฉีด

13.วัคซีนต่างยี่ห้อ ผลข้างเคียงต่างไหม
คำตอบ : ต่างอย่างแน่นอน แอสตราเซเนกานี้ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ทำให้มีไข้ปวดเมื่อย
แต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากตั้งแต่เข็มแรก ซิโนแวคเป็นวัคซีนเชื้อตาย
ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อย แต่ต้องฉีดครบทั้ง 2 เข็ม ถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ 

14.กรณีพบอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
คำตอบ : ณ จุดฉีดวัคซีน ทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ และ อุปกรณ์พร้อมการดูแลที่ได้มาตรฐาน หลังการฉีดนั้นจะต้องอยู่ดูอาการเป็นเวลา 30 นาที ถ้าหากว่าคนไข้มีอาการข้างเคียงสามารถแก้ไขและส่งต่อได้ทันที 

15.เพราะอะไรไทำไมให้คนแก่ฉีดซิโนแวค
คำตอบ : ก่อนหน้านี้จริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆ แต่ว่าภายหลังมีผลการศึกษาเพิ่มขึ้นที่ยืนยันว่าปลอดภัย ทีมหมอจึงเสนอให้ปลดล็อกเรื่องอายุ ว่าจะมีตัวไหนที่จะได้ฉีดตัวนั้น ก่อนแต่ก็ไม่ได้บังคับ

16.ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีน
คำตอบ : ผู้ที่กำลังเจ็บป่วย, หรือว่ามีโรคประจำตัวอาการหนักๆ ,โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวาย หรือ หัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ ต้องให้แพทย์ประจำตัวประเมินก่อนการฉีด ,หญิงตังครรภ์ไตรมาสแรก 12 สัปดาห์ ก็งด

บทความแนะนำ