บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเยียวยาโควิด เพิ่มเงิน 1,200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 1,200 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 1,200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเยียวยาโควิด เพิ่มเงิน 1,200 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดประชุมนำเสนอโครงการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ เรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจน ได้จัดประชุมเพิ่มเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 คนละ 200 บาท สูงสุดถึง 1,200 บาท

ประชาชนจะได้เงินเยียวยาคนละเท่าไหร่

-คนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา ทั้งหมด 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท ต่อท่าน

เงินเยียวยาสำหรับประชาชนนั้นจะได้ทั้งหมดกี่คน

-รัฐบาลกำหนดผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 13.65 ล้านคน ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม พ.ศ 2564 เป็นต้นไป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

อัปเดทล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อัปเดทล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64!

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนอยู่แล้วนั้น จะได้รับเงิยเยียวยาค่าครองชีพเพิ่มเติม คนละ 200 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาที่จะได้รับทั้งหมด 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2564 และคาดว่าจะครอบคลุมประชาชนคนำทยทั้งหมดจำนวน 13.65 ล้านคน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนอีกด้วย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีพิเศษ ครอบคลุมประชาชน 2.4 ล้านคน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสด

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วจะได้วงเงิน

– ชำระค่าสินค้า และ อุปโภคบริโภค อยู่ที่ 200-300 บาท ต่อคนและต่อเดือน ก.ค-ธ.ค 2564

เงื่อนไขการสมัคร
เงื่อนไขการสมัคร

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ ครม. ยังได้สรุป เห็นชอบมาตรการ การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนอื่นๆ อีกหลายมาตรการ ดังนี้

1.โครงการ “คนละครึ่ง” 

การฟื้นฟูเศรษฐีกิจ และ สังคม เนื่องจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 โดยกระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลาง จนไปถึงประชาชนที่มีรายได้สูง นั่นคือ มาตราการ คนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ เฟสที่ 3 โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 31 ล้านคน มาตราการเหมือนเดิมใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน

2.โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” 

รัฐบาลสนับสนุนให้ E-Voucher กับประชาชนทุกท่าน ที่ได้ใช้หรือซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหาร หรือ ว่าค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่ได้จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวันเท่านั้น โดยสูงสุดต้องไม่เกิน 7,000 บาท จะได้รับการสนุนสนุนโครงการนี้จากรัฐบาลตั้งแต่เดือน ก.ค-ธ.ค 2564 ตั้งเป้าไว้จำนวนประชาชนไว้ที่ 4 ล้านคน

โครงการทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมาตราการเยียวยาเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ก็ว่าได้ หลังจากที่ ครม. ได้อนุมัติหลังการประชุม วงเงินทั้งหมดราว 235,000 ล้านบาท ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนที่ทราบข่าวไม่น้อยเลยทีเดียว

บัตรคนจนหรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทาง ครม.ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 13.6 ล้านคน ช่วยเหลือเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ( ก.ค.-ธ.ค. 64) รวมต่อคนที่จะได้รับ 1,200 บาท สำหรับอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือให้ความช่วยเหลือในกรณีพิเศษ เป้าหมายที่รัฐตั้งไว้จำนวน 2.5 ล้านคน ช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( ก.ค-ธ.ค 2564) รวมที่จะได้รับต่อคน 1,200 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขตวันไหน

  • โครงการ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ตั้งจำนวนประชากรไว้ที่ ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยลดค่าครองชีพสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ต่อคนไ้ดเงินคนละ 200 บาท ระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึง ธันวาคม 2564 นี้
  • โครงการ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจำนวนประชากรไว้ทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านคน แต่ละคนจะได้เงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท ต่อคน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ทางรัฐบาล จะเริ่มโอนสิทธิให้กับที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป.

สำหรับบุคคลใดก็ตามที่มีรายได้น้อยนั้น ทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินเข้าวันที่ 22 นี้เช่นกัน โดยใครได้รับสิทธิ์อะไรไปบ้าง ก็สามารถไปเช็คสิทธิ์บัตรคนจนได้ด้วยตัวเอง ในวันที่ 22 เมษายน 64  โดยรัฐบาลจะทำการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ครบทุกคน หรือว่าประชาชนชนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล การจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. เป็นต้นไป

เรามาดูเงื่อนไขการลงทะเบียน

1. จะต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
2. ต้องเป็นผู้ว่างงาน หรือ มีรายได้ส่วนตัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3. จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ยกตัวอย่าง (เงินฝากธนาคาร, สลาก ธ.ก.ส., สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือ ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันแล้วจำนวนเงินไม่เกินจำนวน 100,000 บาท
4. รายได้ต่อครัวเรือนนั้น เป็นตัวประกอบการพิจารณาสำคัญ
5. ถ้าผู้ลงทะเบียนมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาด้วย แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับพิจารณา สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรอว่ามีการถือบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

วัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานั้น เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 เข้ามา ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ บางรายอาจจะมีรายได้ลดลงอย่างมาก หรือบางรายหนักกว่านั้น ไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ ทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ จะต้องใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ยกตัวอย่าง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านค้าอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยปกติแล้วประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 200-300 บาทต่อคน ต่อเดือน

บทความแนะนำ