ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ออกมาปเิดเผยว่าทางด้านของธนาคารออมสินจะขายเวลาการชำระหนี้ของผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน ยกเว้นการชำระเงินต้นออกไป รวมไปถึงดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมมาตราการนี้ได้

สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้เป็นหนี้กับทางธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื้อไม่เกิน 250 ล้านบาท และ ต้องมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ท่านสามารถเข้าร่วมมาตราการนี้ได้ ซึ่งในงวดแรกนั้นจะมีผลตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม ไปจนถึง เดือน ธันวาคม ประชาชนสามารถไปติดต่อที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านทุกๆ สาขาได้เลย

ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประชาชนสามารถยื่นสมัครเข้าร่วมมาตรการ ผ่านแอป MyMo เท่านั้น

ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ธนาคารออมสิน ยืดเวลาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายวิทัย รัตนากร ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางด้านของรัฐบาลได้ออกมอบหมายให้ธนาคารออมสินดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -18 ในปัจจุบัน โดยการให้พักชำระหนี้ แต่ว่าชะระเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยพอ

เพื่อเป็นการลดค่าใช่จ่ายของพี่น้องประชาชน อาจจะมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องของรายรับ รายได้ที่จะเขา้มา อาจจะน้อยกว่าเพราะการแพร่ระบาดของโรค จึงไม่ค่อยจะมีคนออกมาซื้อขายกันนักในช่วงนี้ อาจทำให้มีรายรับรายลดลง เงินฝาก ออมสิน 7 เดือน

ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs หากว่าท่านมีความประสงค์เข้าร่วมมาตราการนี้ เพื่อพักชำระหนี้ และ ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ไปจนถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกๆ สาขา

วิธีการเบื้องต้น

1.สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เข้ามาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตราการนี้ได้เลย หรือ เลือกแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

2.สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงินกู้คงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ว่า ไม่เกิน แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และนิติบุคคลที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

โดยที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115 facebook : GSB Society

รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้

รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้
รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้

ระยะเวลาในการเปิดให้บริการ

 • ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่มีผลในการผ่อนปรน

 • 6 หรือ 12 รอบบิล ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ และ แผนการชำระหนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไข / คุณสมบัติบัญชี

 1. เป็นลูกค้าที่ได้เข้ากลุ่มมาตรการพักชำระหนี้ ในปี พ.ศ 2563
 2. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
 3. บัญชีอยู่ในรายชื่อที่สามารถเลือกแผนผ่อนปรนได้
 4. ต้องไม่มีติดสถานะทางกฏหมาย (Legal Status)
 5. ไม่เป็นบัญชี NPL ภายใต้ CIF
 6. ต้องไม่มี Add Sequence (NON DR)
 7. บัญชีต้องไม่มีสถานะเป็นหยุดรับรู้รายได้
 8. กรณีมีหลายบัญชีหากบัญชีใดบัญชีหนึ่งไม่เข้าเงื่อนไข ไม่สามารถลงทะเบียนได้
 9. มีรอบการผ่อนชำระเป็นแบบรายเดือน
 10. ต้องไม่เป็นบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ ที่มี Sub Account
 11. บัญชีไม่มีสถานะเป็นตัดหนี้สูญ
 12. บัญชีสินเชื่อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่
  • สินเชื่อโครงการ PSA
  • สินเชื่อโครงการ Soft Loan
  • สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
  • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
  • สินเชื่อพนักงานออมสินทุกประเภท
  • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ (บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน) ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ 10 000 ปี 64
แผนผ่อนปรนการชำระหนี้ในปี 2564 ทั้ง 8 รูปแบบบน MyMo
 • แผนที่ 1 ชำระ เงินงวด 100%
 • แผน 2 ชำระ เงินงวด 50%
 • แผนที่ 3 ชำระ เงินงวด 25%
 • แผนที่ 4 ชำระ เงินต้น 50% ดอกเบี้ย 100%
 • แผน 5 ชำระ เงินเฉพาะดอกเบี้ย 100%
 • แผน 6 ชำระ เงินเฉพาะดอกเบี้่ย 75%
 • แผนที่ 7 ชำระ เงินเฉพาะดอกเบี้ย 50%
 • แผน 8 ชำระ เงินเฉพาะดอกเบี้ย 25%
  • *เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ขั้นตอนการปรับแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking หรือ แอปพลิเคชั่น (MyMo)

แบบบสอบถาม การขอผ่อนปรนการชำระหนี้สำหรับปี 2564

 1. กดเริ่มตอบแบบสอบถาม
 2. ตอบคำถามสำหรับการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid- 19 ให้เลือกตอบว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ (กรณีถ้าหากเลือก “ไม่ได้รับผลกระทบ” จะจบการทำงานกลับไปเมนูหลัก)
 3. บังคับให้เลือกตอบได้รับผลกระทบ จากนั้นจอจะแสดงเพื่อกรอกรายได้เฉลี่ยต่อไป
 4. แสดงผลยอดการชำระหนี้รวมทั้งหมด และ เลือกเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ แอ ป ออมสิน เข้าไม่ได้
การทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo
 • ทำการกดเลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
 • เลือก บัญชี ที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี้
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระหนี้ตามสัญญาปัจจุบัน
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดแผนการชำระหนี้แต่ละแผนการชำระหนี้ กรุณาตรวจสอบและกดแผนการชำระหนี้ที่ต้องกา
 • ตรวจสอบรายละเอียด อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา
 • ทำการตรวจสอบรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ที่ได้เลือกไว้
 • เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
 • กดเลือกสินเชื่อที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
 • แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 สำหรับสินเชื่อที่เลือกดูข้อมูล
 • สามารถกด “รายละเอียดงวดสุดท้าย” เพื่อดูรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้
 • หากต้องการเลือกแผนการชำระหนี้ กด “เลือกแผนนี้” ตามแผนชำระหนี้ที่ต้องการ
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ และ กดปุ่ม “ถัดไป”
 • เลื่อนหน้าจออ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนการชำหนี้ให้ครบถ้วน
 • กดเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด
 • ส่งคำร้องเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้สำเร็จ กรุณากด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” หรือกด “เสร็จสิ้น” เพื่อจบการทำรายการ
 • ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้
 • กรณีกดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนจะแสดงสัญญามาตรการผ่อนปรน สามารถขอรับสัญญาผ่านอีเมลโดยกดปุ่ม “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล ออมสินพักหนี้

บทความแนะนำ