ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานที่ เขตบางแค หรือ บริเวณตลาดบางแคภิรมย์ จะให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 แบบเชิงรุก ส่วนวิธีตรวจเชื้อนั้นก็ตรวจวิธีเดิม แบบการค้นหาเชื้อทาโพรงจมูก สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู๋ในพื้นที่เสี่ยง หรือ ชุมชนแออัด ก็สามารถเข้ามาทำการตรวจได้เลยทันที เริ่มตั้งแต่ 29 พฤษภาคม เป็นต้นไป และผลการตรวจนั้นจะทราบได้จาก sms ภายในระยะเวลาเวลา 3-5 วัน ถ้าหากกรณีที่ไม่มี sms แจ้งผลการตรวจ หากประชาชนไม่นิ่งนอนใจ ก็สามารถติดต่อสถานพยาบาล ได้ที่เบอร์โทร 02-089111 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น. ทุกวันทำการ และถ้าหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะรีบดำเนินการเร่งเดินทางมารับตัว เพื่อช่วยเหลือและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ อาคารจอดรถบี ชั้นที่1 C302 – 902

  • ประชาชนทั่วไปที่คิดส่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีความประสงค์ต้องการเข้ารับการตรวจโควิด -19 ก็สามารถมาติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม จนถึง 16 มิถุนายน ไม่มีวันหยุด เวลาตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. สำหรับลูกค้าที่ Walk – in เข้ามาจะรับเพียงวันละไม่เกิน 900 คนต่อวันเท่านั้น หมายเหตุ รับตรวจเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • จำต้องเป็นผู้ที่มีความสำผัสเสี่ยงต่ำ และตรวจครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จำเป็นต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อยๆ 14 วัน
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 แล้วหายเป็นปกติดีแล้ว 3 เดือนขึ้นไป ประกันสังคมลดเงินสมทบ

สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจโควิด – 19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยทันที โดยให้บริการวันละ 500 คน ต่อวัน

วัดสามปลื้ม หรือ วัดจักรวรรดิราชาวาส บริเวณเขตสัมพันธวงศ์

  • พี่น้องประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด – 19 ได้เลย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 09.00 – 14.00 น. วิธีการตรวจ คือ การค้นหาเชื้อจากโพรงจมูก จำกัดแค่วันละ 1,000 คนต่อวันเท่านั้น
ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขนครองสามวา – คันนายาว

  • ตรวจเชื้อโควิด -19 ฟรี วิธีการตรวจแบบค้นหาเชื้อในโพรงจมูก ที่สำคัญตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม ไปจนถึง 12 มิถุนายน นี้ เวลา 09.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป จำกัดผู้เข้ารับบริการ 700 คนต่อวัน ทั้งนี้รับเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไปเท่านั้น พร้อมกันนี้จะต้องนำเอกสารมายืนยันตัวตนด้วยเช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา รวมไปถึงใบเกิด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู็ปกครอง พร้อมการเซ็นสำเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง
  • หลังจากการตรวจ ผลการตรวจจะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ ถ้าหากผลหการตรวจปรากฏว่าพบเชื้อก็จะมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลตามขั้นตอนต่อไป ลด ประกันสังคม

มาดูจุดที่ให้บริการในส่วนของเขตคลองสาน ว่ามีที่ไหนกันบ้าง?

1.ช่วงวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม เวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. จะตั้งสถานที่ให้บริการอยู่ที่ตลาด​สำเพ็งท่าดินแดง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแขวงสมเด็จเจ้าพระยา หรือ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ Walk – in เข้ามา

2.ช่วงวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม เวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. จะตั้งสถานที่ให้บริการอยู่ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะเป็นประชาชนในเเขวง​คลองต้นไทร หรือ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ Walk – in เข้ามา

3.ช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม เวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. จะตั้งสถานที่ให้บริการอยู่ที่สมาคม​ตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะเป็นประชาชนในเเขวง​บางลำภูล่าง หรือ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ Walk – in เข้ามา

4.ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม เวลาตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. จะตั้งสถานที่ให้บริการอยู่ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมแอดอัด พื้นที่เสี่ยงสูง หรือ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ Walk -in เข้ามา ประกันสังคม มาตรา 40 ไม่ ส่ง กี่ เดือนถึง ขาด

ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เอกสารและสิ่งที่จะต้องใช้ในวันที่ท่านจะมาทำการตรวจ

1.Smartphone ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

2. คนไทย ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

3.ต่างด้าว นำพาสปอรต์ตัวจริง ย้ำว่าตัวจริงพร้อมกับสำเนาอีก 1 ใบ

4.ต้องนำปากกามาเอง

5.ที่อยู่ปัจุบันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น

6.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของตัวผู้ตรวจเอง และ ญาติ ที่สามารถติดต่อได้

7.กรณีที่ยังเป็นลูกจ้าง ต้องเเจ้งเบอร์นายจ้าง

8.หากมีโรคประจำตัว ต้องรีบแจ้งให้เจ้าที่ทราบทันที

สิ่งที่ต้องเตรียมมาก่อนเข้ารับการตรวจ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาก่อนเข้ารับการตรวจ

สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจโควิด -19 เเล้ว ภายหลังจากการตรวจรัฐบาลขอความร่วมมือในการดูแลตัวเอง โดยงดออกจากบ้านก่อนเป็นระยะเวลา 7-14 วันโดยประมาณ เพื่อเป็ฯการเฝ้าสังเกตุอาการของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไปวงกว้าง แล้วถ้าหากผลการตรวจส่งมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าท่านพบว่าท่านติดเชื้อ ไม่ตองกังวลไปเลย เพราะทางรัฐบาลและโรงพยาบาลจะนำท่านเข้ารับการรักษาฟรี โดยจะไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเองจะเบิกกับทางประกันสังคมโดยตรงเลย และเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทางด้านกระทรวงแรงงาน จึงเพิ่มช่องทางการตรวจโควิด -19 ซึ่งมีการตั้งสถานที่ให้บริการตรวจโควิดฟรีๆ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 ได้ทำการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน เป็นต้นไป บริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) อาคารกีฬาเวสน์ 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตรวจโควิดฟรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม หักเท่าไหร่

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าค่ายหรืออยู่กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจฟรีทุกคน

ผู้ประกันตนที่คิดว่าตัวเองอยู่ที่พื้นที่เสี่ยง หรือ ไปในพื้นที่สีแดงมา หากไม่แน่ใจว่าได้รับเชื้อหรือไม่ มีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ หรืออาการอื่นๆ ที่น่าสงสัย สามารถที่จะเข้ารับการตรวจโควิดฟรีทุกสถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยโดยวิธีการไม่ยุ่งยาก เพียงทำการประเมินความเสี่ยง แต่ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงหลังจากเสร็จแล้วให้ทำการกดบันทึกข้อมูล เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะได้รับใบคัดกรอง หรือ Self – Screen covid-19 ซึ่งสามารถนำไปแสดงตามวันและเวลาที่ได้ระบุเอาไว้ เมื่อทำการตรวจหาเชื้อเรียบร้อย ทางรัฐบาลขอความร่วมมือทุกท่าน ให้ปฏบัติตัวตามกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด งดออกจากบ้าน 7 – 14 วัน โดยประมาณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และวงกว้างของโลกมากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงใส่หน้ากากอนามัย และ หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปพื้นที่เสี่ยงหรือ ชุมชนแอดอัดเป็นต้น

บทความแนะนำ