จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง
จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง


จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งจุดตรวจโควิด -19 ทั้งหมด จำนวน 6 แห่ง มีดังต่อไปนี้

1.สวนหลวงสแควร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

2.สวนพญาไทภิรมย์ ถนนริมคลองสามเสน เขตพญาไท

3.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

4.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่

6.ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง และ เอกสาร /อุปกรณ์ที่จะต้องใช้

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง
จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง
 • ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
 • บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

สำหรับผลการตรวจโควิด -19 นั้น จะส่งผลการตรวจจะส่งให้ทางข้อความ sms ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ในข้อมูลของการลงทะเบียน

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง ทั้งนี้เป็นการตรวจ – รักษาโควิด -19 ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ห้องพิเศษจะต้องจ่ายเอง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี วันที่ 12 พ.ค. 2564 กล่าวว่า ในช่สงที่ผ่านมา การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก 3 มานี้ ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว จึงได้มีการประชุมหารือ เรื่องของการตรวจโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะป็นการตรวจในโรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาล เอกชน ก็ตาม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจฟรี สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง วัคซีนทางเลือก

แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากว่าประชาชนจำนวนหนึ่งอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องนี้ จากการสรุปจากสายด่วน 1330 พบว่ามีประชาชนได้เดินทางไปตรวจโควิดฟรี แต่ว่าโดนเรียกเก็บเงิน เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงมีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากกว่า 700 ราย จึงเรียนให้พี่น้องประชาชนชนทราบโดยทั่วกันว่า ในการตรวจฟรี คือ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อยู่ในพื้นที่ ที่มีการระบาดสูง หรือ พึ่งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงมา หรือ ผู้ที่อยู่ใกล้ สัมผัส ผู้ที่ติดเชื้อ เท่านั้น

ถ้าหากท่านคิดว่าตัวเองเข้าค่ายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็สามารถเดินทางไปตรวจได้เลยทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับคนที่อยู่ดีๆ อาจจะเป็นเพียงหวัดเล็กน้อย แต่สงสัยว่าเป็นโควิดหรือเปล่า แล้วขับรถไปตรวจ ซึ่งข้อนี้ก้ไม่ได้อยู๋ในเงื่อนไข เพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในดูลพินิจของแพทย์เห็นสมควรตรวจฟรีหรือไม่ วัคซีน จีน

ตรวจโควิดฟรี
ตรวจโควิดฟรี

Drive Thru มาดูวิธีการลงทะเบียน

1.เลือกวิธีการทอสอบว่าอยากจะทดสอบแบบไหน

 • จองวันที่สะดวกเข้ารับการตรวจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่สามารถเลือกเป็นวันปัจจุบันได้ เพราะวันไหนที่เต็มโควต้าแล้ว ก็หมดสิทธิ์
 • กรอกประวัติส่วนตัวของคนไข้ จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งเอกสาร ต่อด้วยกดส่งข้อมูล หากสำเร็จจะมีข้อความ SMS เสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 • สำหรับวันที่จะเข้ารับการตรวจนั้น จะต้องนำ SMS ที่ได้มาแลกรับบัตรคิว ถ้าข้อความ SMS ไม่เข้า ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิ๊ก ตรวจสอบ ค้นหารายชื่อของตัวเอง ว่าที่มัครและกรอกไปนั้น เข้าระบบแล้วหรือยัง วัคซีนจุฬา

เปิดราคาการตรวจโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ หรือ เอกชน ปัจจุบันได้มีการตรวจโควิดแบบในโรงพยาบาล และ แบบ Drive-Thru สำหรับผู้ที่มีความกังวลใจว่าตัวเองเข้าค่ายเสี่ยงติดเชื้อ หรือ ติดเชื้อไปแล้วหรือเปล่า ก็สามารถเดินทางไปตรวจได้เลยทันที แต่ว่าราคาในการตรวจนั้นแต่ละโรงพยาบาลก็จะแตกต่างกันออกไปไม่เท่ากัน

อัปเดตราคาค่าตรวจ covid-19 ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
 • โรงพยาบาลศิริราช ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000-3,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น)
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000-8,000 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆเพิ่ม)
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,440- 2,590 บาท
 • โรงพยาบาลราชวิถี ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-6,000 บาท
 • สถาบันบำราศนราดูร ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-3,500 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-6,000 บาท 
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาท ชาวต่างชาติประมาณ 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท
พิกัดจุดตรวจโควิดฟรี
พิกัดจุดตรวจโควิดฟรี
รวมโรงพยาบาล การตรวจ – รักษาโควิด -19 ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง มี

ภาครัฐทั้งหมด 38 แห่ง

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง) 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง) 
 •  ศิริราชพยาบาล 
 • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลราชวิถี 
 • สถาบันบําราศนราดูร 
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) อ่านเพิ่มเติม

อกชนทั้งหมด 53 แห่ง

 • โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
 • บริษัทไบโอโมเลกุลาร์ แลบอราทอรี่ส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคําแหง 
 • หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลเวชธานี อ่านเพิ่มเติม
และถ้าหากว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง จะตรวจโควิด 19 ที่ไหนดี และ ราคาในการตรวจเท่าไหร่

แน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยนั้นไม่ค่อยจะดีนัก เนื่องจากการกกลับมาระลอก ที่ 3 ของโควิด -19 ตั้งแต่เดือน เมษายน รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่น่าตกใจไปกว่านั้น คือ เชื้อไวรัสสายพันธ์อังกฤษพบว่าแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิมมากถึง 1.7 เท่า และ ที่น่าตกใจ คือ ผู้ที่ติดเชื้อนั้นไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เลย บางคนติดเชื้อแล้วแต่ไม่รู้ตัว

ผู้ที่ต้องการตรวจโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเงื่อนไข ต่อไปนี้เท่านั้น

 • เดินทางมายังเขตติดโรค หรือ พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง พื้นที่เสี่ยง พื้นที่สีแดง เป็นต้น
 • ผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัย หรือ ผู้ป่วยยืนยันที่ติดโควิด -19
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
 • มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาขึ้นไป และมีอาการต่อไปนี่ เช่น ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเหนื่อยหอบ, จมูกไม่ได้รับกลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส
 • ทำอาชีพใกล้กับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง วัคซีนซิโนแวค

บทความแนะนำ