คนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3
คนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3 สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ แน่นอนว่ายังไม่เสียสิทธิ์ มาดูวิธีการลงทะเบียน พร้อมเทคนิคดีๆ กันทางนี้ได้เลย ประชาชนที่ทำการลงทะเบียนโครงการละครึ่งสำเร็จแล้ว ตอนนี้อาจจะได้รับข้อความ sms แจ้งผลการสมัคร บ้างก็ ลงทะเบียนสำเร็จ หรือ บางคนก็ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

สาเหตุอาจจะมาจากการที่เรากรอกข้อมูลไปไม่ถูกต้อง สำหรับใครก็ตามที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วแต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หลังจากที่ได้รับ sms แล้วสามารถสมัครใหม่ได้เลยทันที เพื่อไม่ให้ตัวของท่านเองเสียสิทธิ์ ถ้าหากว่ายังไม่ครบ สิทธิ์ยังคงเหลือ

จากการตรวจสอบ ประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จส่วนใหญ่ จะเป็นการพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล รวมไปถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหลังบัตรไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ที่ www.คนละครึ่ง.com นอกจากนี้ยังมีการกำจัดสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนอีกด้วยเนื่องจากว่าเงินในโครงการของรัฐทุกโครงการ คือ การดึงเเงินจากประชาชนที่มีการใช้จ่ายออกมา และ ทั้งนี้ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำจัดสิทธิ์ในแต่ละวัน เพราะการแจกจ่ายเงินโครงการแต่ละโครงการจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม รวมไปถึงงบประมาณในคลังนั้นมีจำนวนเพียงพอต่อประชาชนที่ลงทะเบียนหรือไม่

มาดูวิธีการ และ เทคนิคเล็กๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

รู้ก่อนลงทะเบียน
รู้ก่อนลงทะเบียน

1.ในการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องใส่ขีดคั่นกลาง

2.กรณีชื่อกลาง ถ้าหากว่ามี ไม่ต้องใส่คำนำหน้า

3.ข้อมูลหลังบัตรประชาชน ไม่ต้องใส่ขีดคั่นกลาง

สำหรับประชาชนที่มีบัตรประชาชนแบบเก่านั้น ให้รีบไปติดต่อทำบัตรแบบ Smart Card

สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนใหม่ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทำยังไงมาดูกัน

ส่วนที่ 1 ส่วนของการกรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว
 • ชื่อต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น ( ไม่จำเป็นต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ) ชื่อกลาง ( ถ้าหากมี )  นามสกุลก็จะต้องกรอกเป็นภาษาไทย 
 • ทำการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนโดยใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
 • กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลักไม่ต้องมีขีด / คั่นกลาง  
 • ข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ 2 ส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้ยืนยันสำในการลงทะเบียนและเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือข้อนี้สำคัญมากๆ ต้องระบุข้อมูลตามความจริง เพื่อสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนเอง

ส่วนที่ 3 ส่วนของข้อมูลการทำงานและอาชีพ

 • การทำงาน และ อาชีพที่ทำอยู่ กรอกตามความจริง
 • กรอกข้อมูลว่างานที่ทำอยู่นั้นมีนายจ้างหรือไม่
 • ค่าตอบแทนเงินเดือนได้มาจากอะไร
 • ได้รับดงินเดือนเป็นรายวัน รายอาทิตย์ หรือ รายเดือน
 • ประมาณการรายได้ต่อเดือนที่ท่านได้รับ
 • นอกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว ยังมีงานเสริมหรือไม่ กรอกตามความจริง

และแน่นอนว่าถ้าหากประชาชนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส 3
คนละครึ่งเฟส 3

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1.จะต้องเป็นคนไทย และ มีสัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3.1 บัตรประชาชนสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

4.ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโครงการของรัฐมาก่อน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้

 • ในการจับจ่ายใช้สอยรายวัน รัฐบาลออกให้วันละ 150 บาท และ ประชาชนต้องออกเอง 150 บาท
 • ประชาชนจะใช้ได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวัน ตลอดทั้งโครงการจะได้รับทั้งหมด 3,000 บาท
 • วิธีการชำระเงินสามารถชำระสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง ผ่านช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และ มีข้อความ sms แจ้งผลการลงทะเบียนยืนยันว่า ลงทะเบียนสำเร็จ และทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้าก่อนจากนั้นก็แค่รอเวลา เนื่องจากว่าท่านจะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม เป็นต้นไป ใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง

และประชาชนที่มี KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่าน แอป  KrungthaiNext เช่นกัน หรือ ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่าน ให้นำบัตรประำจตัวประชาชนติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน เพื่อทำการยืนยันตัวตน หรือ อีก 1 วิธี คือ ไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และทำการยืนยันตัวตน หากผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอวเลาเช่นกัน เพราะว่าจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกๆ วัน

การแก้ปัญหาในเรื่องของข้อความ SMS หรือ OTP

คนลงทะเบียนเยอะ ปัญหาก็เยอะตามมาเช่นกันเนื่องจากราอบที่ผ่านๆ มานั้น ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นก็ คือ ขั้นตอนของการรับ sms ในรอบนี้ทางรัฐบาลจึงประสานงานกับเครือข่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ในการรองรับเตรียมเครื่องมือการส่ง sms คาดว่ารอบนี้ไม่หน้าจะพบปัญหาเหมือนครั้งก่อนๆ

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข รวมไปถึงการให้ความยินยอม ในการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3
หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน
 • ประชาชนเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของตัวเองได้ เพียงโครงการละ 1 ครั้ง และหลังจากนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
 • ในการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้ง
 • ในการซื้อ หรือ การขายทุกๆ ครั้งจะตอ้งทำการชำระโดยการแสกนคิวอาร์โค๊ด เท่านั้น
 • แอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.0 น. เท่านั้น โครงการ คนละ ครึ่ง เฟส 3 ลง ทะเบียน
คนละครึ่งเฟส 3
คนละครึ่งเฟส 3
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแห่งรัฐ

1.ผู้ประกอบการ ร้านค้า ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินคืนในมาตราการอื่นๆ ของรัฐบาล

2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขต่างๆ ของรัฐ

3.ในการซื้อ หรือ การขาย แต่ละครั้งจะต้องแสกนคิวอาร์โค๊ดเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ

4.ไม่รับสแกนคิวอาร์โค๊ด พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ หรือ สิ่งที่รัฐกำหนด

5.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐห้ามปฏิเสธการซื้อขายของลูกค้าโดยเด็ดขาด

ตัดสิทธิภายใน 14 วัน หากไม่ใช้

คนละครึ่งเฟส 3 นี้ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม เป็นต้นไป หากไม่ยมใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ประชาชนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

โครงการนี้ ช่วยเพิ่มทางเลือกใน การใช้จ่าย

ร้านค้าเช่น สปา ทำเล็ป ทำปม ร้านนวด สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วย

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ “ผู้ประกอบการหรือร้านค้า”

สำหรับร้านค้าที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านนวด ร้านทำเล็ป ทำผม สปา อื่นๆ จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่เป็นนิติบุคคล และ ไม่เป็นธุนกิจเฟรนไชส์ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป www คนละ ครึ่ง เฟส 3 ลง ทะเบียน วัน นี้

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครกงารยิ่งใช้ ยิ่งได้ ร่วมด้วย แล้วแต่ความประสงค์ของร้านค้า สำหรับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของรัฐมาแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นที่ชื่อถุงเงินได้เลยทันที

สำหรับร้านค้าและผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยลง สามารถลงทะเบียผ่านเว็ปไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือไม่สะดวกก็สามาถไปติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้านได้ด้วยเช่นกัน เพื่อทำแอปพลิเคชั่นถุงเงินไว้ในการให้บริการขายสินค้า หรือ บริการต่างๆของทางร้านค้า คนละ ครึ่ง เฟส 3 วัน ไหน

บทความแนะนำ