การป้องกันโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ที่ใครๆ ก็ทำได้

การป้องกันโควิด-19
การป้องกันโควิด-19

การป้องกันโควิด-19 “หากพบว่าผู้สูงอายุ หรือ เด็ก หรือว่า หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ยกตัวอย่าง เช่น โรคปอด โรคเบาหวาน มีอาการทางเดิน
หายใจ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ใกล้บ้านทันที เพราะหากท่านมาช้าเกิน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมาก”

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19
 1. ควรที่จะออกจากบ้านเมื่อเวลาจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ที่สำคัญให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อยๆ เลย 1-2 เมตร และไม่จำเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่นมากๆ พื้นที่แออัด หรือ พื้นที่ปิด
 2. ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน อันนี้สำคัญมากๆ
 3. ใช้รถสาธารณะเมื่อยามที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น และ หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และถ้าหากจะต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ ควรที่จะนั่งหันข้างจะดีที่สุด
 4. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกๆ ครั้ง ก่อนที่จะรับประทานอาหาร หรือว่าหลังใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือหลังการสัมผัสกับจุดที่คิดเสี่ยง เช่น กลอนหรือประตูลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได หรือแม้กระทั่งราวบันไดเลื่อน เป็นต้น
 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรที่จะให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็นจริงๆ ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด และในระยะเวลาสั้นที่สุด รีบไปรีบกลับ
 7. แยกของใช้ส่วนตัวเลย ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นแม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตาม
 8. เลือกรับประทานอาหารที่ร้อน หรือว่าเพิ่งปรุงสุกใหม่ๆ และควรที่จะทานอาหารแยกสำรับอาหารไปเล หรือหากทานอาหารร่วมกันก็แนะนำให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ที่ขาดไม่ได้เลย คือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
 9. หากท่านเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือว่าพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรที่จะกักตัวเองที่บ้านก่อน 14 วัน และควรปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดที่สุดเท่าที่ทำได้
 10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง ถ้าหากมีอาการไข้สูง มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือว่า จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรีบเข้าไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที หน้ากากอนามัย ยี่ห้อไหนดีสุด
โควิด-19
โควิด-19
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หรือว่า หญิงหลังคลอดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ติดเชื้อโควิด 19
แยกตัวเองออกจากครอบครัว และ สังเกตอาการตัวเองทันที จนกว่าจะครบ 14 วัน และระหว่างนี้ควรที่จะงดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น งดออกไปในที่ชุมชนที่แออัด โดยไม่จําเป็น และ ต้องอยู่ห่างจากผู้อื่น ในระยะ 1 – 2 เมตร กรณีครบกำหนดนัดฝากครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยว่า ตัวเองนั้น อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง14 วัน เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ์ และ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดที่สุด กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปโรงพยาบาลทันที และ แจ้งจำเป็นที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ว่าตนเองอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังหรือกักตัว 14 วัน

การสังเกตุอาการเบื้องต้นมีดังนี้

1.จะมีไข้สูง มากถึง 37.5 องศา ควรรีบพบแพทย์ด่วน!!

2.มีอาการไอแห้งๆ หรือบางรายอาจจะมีอาการไอแบบมีเสมหะร่วมด้วย

3.เจ็บคอ

4.ไม่สบายตัว รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว

5.หายใจลำบาก มีอาการเหนื่อยง่าย หอบ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อไหนดี

การป้องกันโควิด-19 มาดูวิธีการป้องกันเบื้องต้นด้วยตัวเองง่ายๆ กันดีกว่า

1.ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน การติดเชื้อผ่านทางลมหายใจ ยกตัวอย่าง น้ำมูก น้ำลาย เป็นต้น

2.เชื้อไวรัสนี้มันสามารถติดต่อผ่านสัวต์เลี้ยงได้ด้วย เช่น น้องหมา น้องแมว หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม หมู วัว เพราะฉะนั้นก่อนรับประทานอาหารต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้น

3.งดทานอาหารดิบ ของคาว อาหารป่าต่างๆ หน้ากากอนามัยยี่ห้อไหนดี

4.ล้างมือบ่อยๆ เท่าที่ทำได้ ด้วยเจลแอลกอฮอล

5.งดไปใยพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีจำนวนคนเยอะๆ

6.ระหว่างออกจากบ้าน แท้กระทั่งตอนสวมแมสไม่ควรเอามือมาสัมผัส ตา จมูก หรือ ปากเด็ดขาด

7.ไม่จำเป็นอย่าใช้ของร่วมกับคนอื่น ยกตัวอย่าง แปรงสีหัน ผ้าขนหนู หรือแม้กระทั่งถ้วยชาม หรือ แก้ว

8.ถ้ามีอาการไข้ หรือ ปวดหัว อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หอบ ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านด่วน

เรามาดูสัญญาณที่พบบ่ายมากในผู้ป่วยกันดีกว่า

 • 88% เลยผู้ป่วยจะมีไข้
 • 68% มีอาการไอแห้งๆ
 • 38% ไม่มีเรี่ยวแรง อ่อนเพลียง่าย บางรายหายใจหอบ
 • 33% ไอแบบมีเสมหะ
 • 18% หายใจลำบาก
 • 14% เจ็บคอ ปวดหัว ปวดร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ
 • 11% มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย
การดูแลตัวเองให้ไกลโควิด-19
การดูแลตัวเองให้ไกลโควิด-19

แนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19

1.ล้างมือบ่อยๆ หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกกอฮอล อย่างน้อย 70%

2.เว้นระยะห่าง 1-3 เมตร งดการไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แอดอัดที่มีจำนวนคนเยอะๆ

3.เลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก ปาก อาจจะทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้

4.เวลาไอหรือจาม ควรปิดปาก

5.ถ้ามีอาการไข้ขึ้น ไอ หรือ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

6.เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

7.ดูแลตัวเองหลังออกจากนอกบ้าน

8.ใส่ใจในเรื่งการรับประทานอาหาร ทุกครั้งที่รับประทานอาหารควรทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น งดของป่า หรืออาหารคาวต่างๆ ก่อน

9.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หมั่นออกกำลัง และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

เพื่อป้องกันการติดเชื้อเราสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ดังต่อไปนี้

1 .ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล 70% อย่างน้อยๆ 30 วินาที หากไม่สะดวกควรใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ฉีด

2. ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 – 9 ช.ม.ต่อวัน และควรที่จะเข้านอนก่อนเวลา 4 ทุ่ม เพื่อเสริมภูมิต้านทาน

3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกก่อนและ สะอาด ที่สำคัญใช้ช้อนกลางทุกครั้งแม้กระทั่งในครอยครัวก็ตาม

4. รับประมานทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ผักสีเขียว ผลไม้หลากสี รวมถึงอาหารเสริม อาทิ ถั่งเช่า เห็ดหลินจือ วิตามิน C และ E  เป็นต้น

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่แออัด และมีคนจำนวนมาก

6. หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง

7. ทำจิตใจให้สบาย ลดความเครียด เพราะความเครียดทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกัน (NK Cell Activity) ลดลง

8. ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อทำการตรวจระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (NK Cell Activity) ว่ายังอยู่ในระดับปกติหรือไม่

บทความแนะนำ